Popüler İçerikler

6130 Vergi Türü

6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Bu vergi türleri çeşitli kodlara ayrılmıştır. Bunun temel...

Suç Türleri

Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen cezanın ağırlığına göre farklı türlerde görülmektedir. Hareketin şe...

Kokulu Ağaç Türleri

Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Türleri kimi yaprakları ile kimi ise çiçekleriyle güzel kokular saçarlar. Gerek çalı ger...

Etik Türleri

Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. Toplum içinde doğru ve yanlış nedir? iyi veya kö...

Bulmaca Türleri

Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bulmaca ilk olarak 18. yy da ortaya çıkmıştır. Öncelikle çocukların zeka gelişimine katkıda ...

Karınca Türleri

Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca türleri yaşamlarını sürdürebilmek için bir çok alternatif yolları bulunur. Karıncalar her...

Mesaj Türleri

Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, bir kavramı nitelendirirken bazı metotlar ile karşımıza çıkar. Bu kapsamda özellikle mo...

Ejderha Türleri

Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler olarak bilinen canavarlara denmektedir. Tarih öncesinde bu ejderhaları andıran dev sürüngenl...

Tür

Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında daha üst kademesine ulaşılabilir. Kademelerin her b...

Tazminat Türleri

Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar görene kendiliğinden ödemesiyle ya da uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından ödenmesi kararla...

Sekreterlik Türleri

Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir kurum yada işletmenin en ...

Dergi Türleri

Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olarak bilgiler verebilmektedir. Bir çok alanda faydası olan dergilerin her yaşa hitap eden ...

Diplomasi Türleri

Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan ortaya çıkmıştır. Devletler, uluslararası ilişkilerdeki çıkarlarını hukuk gücüne başvurmadan elde etme ve koruma amacıyla hareket etmektedirler. Uluslararası ilişkilerde güçlü olan devletle...

Vajina Türleri

Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görünüş olarak koç kafasına benzemektedir. Tabi bazı özellikleri kadından kadına değişmektedir. Vajina, cinsel ilişkiyi ve doğumu sağlar. 8 ile 10 cm arasında bir uzunluğa sahiptir. 15 cm ka...

Pazarlama Türleri

Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama esnasında doğrudan bir müşteriyi hedef almada olabilir kalabalık bir kitleyi hedef alarak geniş bir pazarlama yönteminide izlenebilir. Aslında pazarlama çeşitleride gün geçtikçe hayatın hızı...

Girişimcilik Türleri

Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda girişimcilik söz konusudur. Bu tür girişimci kişiler her zaman ve her yerde bu özelliklerini ortaya koyabilirler. Girişimcilikte cinsiyet değil girişimci ruhumuz önemlidir diyebiliriz yeter ki bu...

Aphb Sigorta Türü

Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işveren tarafından SGK'ya elektronik ortamda bildirilir. Dolayısıyla işin içinde bildirilir. Aylık prim hizmet belgesiyle hangi işyerinde çalışıldığını, hangi ayda çalı...

Rapor Türleri

Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan konu mantıklı cümlelerle belirtilmeli, açık, kesin olmalı teorik ve pratikte uygulamalı bilgilerle desteklenmeli kanıt sunulmalıdır. Raporda mutlaka ele alınan konu başlığı, hesaplamalar, kabu...

Film Türleri

Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatlarına göre film türleridir. Formatlarına göre film türlerinden kasıt ise üretimlerine göre sınıflandırılmış film türleridir.Konularına Göre Film Türleri<...

Aslan Türleri

Aslan türleri, Aslanların diğer adı Panthera leo olarak geçmektedir. Panthera türünün en büyük kedisidir. Bu kedi kedigiller Felidae) ailesine mensuptur. Buzul çağında insanlardan sonra aslanlar en fazla olan kara memelisi olarak bilinmektedir. Kaplandan sonraki en büyük kedidir. Yaklaşık olarak erkek aslanın kilosu 250 kg civarında olmaktad...

Silah Türleri

Silah türleri, barutlu silahların icat edilmesi ile birlikte çeşitli özelliklerde üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde bir çok silah çeşitlerine rastlamak mümkündür.Silah türleri nelerdir?AK-103: Mihail Kalaşnikov tarafından 1994 yılında tasarlanan bir saldırı tüfeğidir. 7.62*39 m...

Anket Türleri

Anket türleri, kişisel görüşme, e-posta yolu anketi, Fax anketi, telefon anketi, mektup anketi olarak beş farklı çeşide ayrılmaktadır. Anket türleri birinci dereceden verileri toplayabilmek için yapılan araştırma yöntemlerindendir. Bir ana kütle seçilerek bu kütledeki kişilere soru yazılı ya da sözlü olarak sunulur. Bu sorulara verilen cevap...

Protokol Türleri

Protokol Türleri; protokol genel anlamda, resmi olarak görgü kurallarını kapsamaktadır. Resmi toplantılar, konferanslar, ikramlar, seminerler protokolün uygulandığı etkinliklerdir. Protokol kuralları sadece törenlerde değil aynı zamanda sözlü, yazılı ve yüz yüze olan konuşmalarda da uygulanmaktadır. Hiç bir toplumsal kural durup dururke...

Geyik Türleri

Geyik Türleri: geyikgiller familyasından olup, geviş getiren ot obur memeli hayvanlara geyik denir. Toynakları çift sınıfında olan diğer benzer hayvanlar da çoğunlukla geyik olarak adlandırılır. Avustralya ve Antarktika kıtaları hariç olarak Geyikler dünyanın her yerinde yaygın olarak yaşamaktadır. Tüm dünyada yaşayan 50 kadar geyi...

İndikatör Tür

İndikatör Tür, bulunduğu ortamdaki bazı şartların değişimini gösteren türlerdir. İndikatörler, belirteç olarak da bilinir. Bazen bir kimyasal bazen de mikroorganizma için bu terim kullanılabilir. Birçok alanda kullanılan bir terim olan indikatörler, özellikle de kimya ve biyolojide önemli yer tutar.İn...

İşletme Türleri

İşletme türleri; kuruluş amaçları, ürettikleri mallar ve benzeri durumlara göre çeşitlenir. Esas itibarıyla işletmeler insanların ihtiyaç duydukları bir kısım varlıkların, hizmetlerin ve benzeri gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan, esas gayeleri kar elde etmek olan iktisadi birliklerdir. İşletmeler iki büyük amaç taşımaktadır. Bu ...

Atom Türleri

Atom Türleri: Atom maddenin hiçbir özelliğinin değişikliğe uğramadan bölünen en küçük parçasıdır. Guruplar halinde bulunan atomlara molekül denmektedir. Elle tutulan gözle görünen her şey atomdan yapılmıştır. Atomlar çok küçük oldukları için ne varlıklarını fark edilebilir ne de mikroskoplarla görülebilir. Bu sebeple atomun varlığın...

Yurdumuzdaki Müzik Türleri

Yurdumuzdaki Müzik Türleri; Yurdumuzda, günlük yaşam ve kültüründe müzik oldukça önemli bir yere sahiptir. Yurdumuzun her yerinde yerel ve uluslararası müzik festivalleri, konserler vede koroları  sayısız şekilde yapılmaktadır. Yani ülkemiz müzik alanında oldukça fazla ilerleme kaydetmiştir. Değerli sanatçılarımız birç...

Antilop Türleri

Antilop Türleri, birçok türden ot obur hayvana verilen isimdir. Antilopların yapısı genel olarak zarif olup geviş getiren çift toynaklı hayvanlardır. Yaşam alanları, Afrika kıtasını kapsar. Bir kısmı ise Asya coğrafyasına hakimdir. Kuzey Amerika'ya has Amerika antilop türü ismine rağmen antilop ailesinden dahi değildir. Antilopların her türü...

Etkinlik Türleri

Etkinlik Türleri: Etkinlik, çalışma, iş yapma diğer adıyla işlerlik manasına gelir. Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık ve alan gezisi olarak sıralanır. Öğretmen ve çocuklar sınıf içinde yapacakları gibi sınıf dışı açık alanlarda da yapacakları etkinlik türleri mevcuttur. Etkinlikler küç...

Tatil Türleri

Tatil türleri, yapılış amaçlarına ya da gidilen yerler göre değişiklik göstermektedir. Tatil bir bireyin belli zaman dilimleri içerisinde mutlaka ihtiyaç hissedeceği büyük çaplı teneffüslerdir. Yıl içerisinde durmadan çalışan kişiler başta stres olmak üzere bir kısım problemlerin üstesinden gelmekte zorluk yaşarlar. Bu nefes almaların d...

Belge Türleri

Belge türleri, Somut bir nesne yada kavrama ait aidiyetliğin resmi olarak gösterilmesini sağlayan, sahip olunan zilyetliğin yada kullanım hakkının tüzel yada şahsi olarak kime ait olduğunu gösteren, içeriği resmi yazışma kuralları ile belirlenmiş şekilde yazılan evraklara belge denir. Kısaca bir anlatım veya iddianın doğruluğunu, gerçek...

Kaplan Türleri

Kaplan Türleri, Kaplanlar tamamen kedigillerden gelmektedir. Kedigillerin tarihte bilinen ve bilinmeyen birçok türü, ailesi, çeşidi ve atası vardır. Kedigillerin ve aynı zamanda kedigillerin kaplan ailesinin soyu dinozorlarla birlikte üçüncü jeolojik zamana kadar dayanır. Kaplanların bu denli eski bir soya sahip olmasından dolayı daha insanl...

Hayvan Türleri

Hayvan türleri, dünyada ve ülkemizde neredeyse sayılamayacak kadar hayvan türü bulunmaktadır. Hayvanlar birçok sınıfa ayrılmaktadır. Hayvanlar etobur, otobur, kemikli, kıkırdaklı, memeliler, sürüngenler, omurgalılar, omurgasızlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar gibi bir çok türleri bulunmaktadır. Hayvanların her türü kendi arasında fa...

Sunum Türleri

Sunum Türleri, iletişimin bir parçasını oluşturmaktadır. Bilgileri yenileyen, hatırlamamızı sağlayan, önemli noktaları öne çıkaran, anketler yaparak sonuçlarını açıklayan, laboratuvar sonuçlarını açıklayan, önemli olayları sözlü olarak anlatan konuşmalara denilmektedir. Sunumun oluşması için 3 unsur vardır:SunucularDinl...

Psikoloji Türleri

Psikoloji Türleri; Psikoloji insan davranışını ve nedenlerini açıklayan bilim dalıdır. Kişilerin psikolojinin temel kavramlarını öğrenmeleri, kendilerini daha iyi tanımalarını ve gittikçe sağlıklı, uzlaşmacı ve demokratik bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır. 1880’li yılların sonları ve 1900’lü yılların başlarında psikolo...

Ulaşım Türleri Nelerdir

Ulaşım Türleri Nelerdir, ulaşım türleri genel olarak 4 ana sınıfa ayrılır ve bunlarda kendi arasında sınıflandırılır. Ulaşım bir nesneyi, bilgiyi veya bireyi bir yerden başka bir yere götürmektir. Ulaşım bazen köyler arası, bazen şehirler arası bazen de ülkeler arası olabilir. Bu ulaşımları gerçekleştirmek için 4 yol vardır. Bunlar; ...

Çelik Türleri

Çelik Türleri; çeliklerin mekanik ve fiziksel özellikleri, içinde ihtiva ettiği karbon yüzdesine göre sınıflandırılır. Mekanik Ve Fiziksel Olarak SınıflandırmaKalitesiz yumuşak çelikler; Çekme dayanımı, aşınmaya karşı dirensi, sıcaklığa duyarlılığı olmayan çeliklerdir.Kolay kaynak çelikleri;...

Endemik Tür

Endemik tür dünyada sadece belirli bölgelerde yayılım gösteren yerel ve ender canlılara denir. Yunancadaki endemos kelimesinden türetilmiştir. Belirli bir yere ait demektir. Bu terim yerli anlamında da kullanılmaktadır.Türkiye de üç bini endemik tür, dokuz bin bitki türüne rastlanmaktadır. Türkiye üç kıt...

Okuma Türleri

Okuma Türleri, sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, not alarak okuma, işaretleyerek okuma ve tahmin ederek okuma olarak 7 ana gruba ayrılır. Okuma türleri genel olarak kişinin okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Fakat tüm okuma türlerinin amaç ve uygulama yöntemleri de farklıdır. ...

Türkçe Yazı Türleri

Türkçe yazı türleri, duygu ve düşüncelerimizi anlatmak için yazıya ihtiyaç duyarız. Sözlü olarak düşüncelerimizi ifade etmek bazen az kesime ulaşırken yazılı anlatım ile çok daha geniş kesimlere ulaşır. Şimdi bu yazı türlerine bakalım. Türkçe yazı türleri Makale: Bilimsel, siy...

Büro Türleri

Büro Türleri; Bürolar genel olarak, üstlendikleri işlevler ve iş görme yöntemleri çeşitleri bakımından, çeşitli türlere ayrılmaktadır. Büroları genellikle iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar: çağdaş bürolar vel klasik bürolardır. Klasik yani diğer adıyla geleneksel bürolar, fiziki bir mekanı bulunmakta olan bürolardır. Sanal çağdaş bürola...

Zararlı Yazılım Türleri

Zararlı Yazılım Türleri; Bu yazımızda sizlere zararlı yazılım türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Teknolojinin ön görülemeyecek şekilde hızlı gelişmesi ve bilgisayar kullanımın çok fazla artması sonucu artık zararlı yazılım türleri hakkında bilgi sahibi olmak da gerekli hale gelmiştir. Zararlı yazılım türle...

Kedi Türleri

Kedi Türleri: (Felis catus), genellikle evcil olarak yaşayan küçük, tüylü (az miktarda tüysüz cinsleri de bulunur), etobur memeli bir hayvandır. İnsanlar için arkadaşlık veya evlerde yaşayan zararlı hayvanları avlanmada ayrı bir önemi bulunur. Dünya üzerinde yetmiş kadar türünün olduğu bilinmektedir. Bu makalede belli başlı ...

Ayakkabı Türleri

Ayakkabı Türleri, Farklı model ve renklerde ayakkabı türleri vardır. Hemen hemen her yıl modaya göre ayakkabı modellerinde de değişiklikler gözlenmektedir. Ayakkabı üreticileri satışlarını arttırmak için her yıl modellerde ufakta olsa değişiklik yapsalar da ayakkabı modellerinin adını aldığı belirgin özellikleri aynı kalır.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, genel olarak zayıf etkileşimler ve kuvvetli etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kimyasal türler de kendi içinde temel olarak 4 başlıkta toplanırlar. Bu türler;Atomlar; Kimyasal olarak elementlerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçasına denir.Moleküller; En az iki...

Meslek Türleri

Meslek türleri; ülkelerin ekonomik, coğrafi ve geleneksel yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Fakat genellikle pek çok ülkede yaygın olarak ifa edilen meslekler aşağıda sayılmaktadır. Meslek türleri nelerdir?Askeri meslekler: Askerlik, askeri hakimlik...

Şarkı Türleri

Şarkı Türleri, birçok sınıfa ayrılmaktadır. Şarkı türleri tınılarına, yörelerine ve söyleniş tarzlarına göre sınıflandırılır. Değişik tonlarda ve çeşitli duygular uyandıran ezgili sesler dizesine şarkı denir. Her insanın kulak zevki farklıdır yani tüm şarkı türleri her insan topluluğuna hitap etmez. Şarkı Tür...

Değişik Çiçek Türleri

Değişik çiçek türleri; içesinde bulunan çiçeklerin pek çoğu ülkemizde yetiştirilmeyen ve genellikle yurt dışından ithal edilen çiçek türleridir. Çiçek türleri ağaçlardan daha farklıdır. Yani ağaç ve bazı bitkiler dışarı ortamlarda yetiştiği için iklimsel özelliklerden çok sıkı bir şekilde etkilenirler. Fakat çiçekler açısından aynı şeyi söyl...

Çalgı Türleri

Çalgı Türleri, tarihini, yapım şekillerini gibi konuları inceleyen ve araştıran bilim dalına da Organoloji demektedir. Çalgı yapımı, genellikle bilim dallarını yakından ilgilendiren bir teknolojidir. Sanat tarihi ve akustik bu bilim dallar arasındadır. Çalgıların tarihi ve kulanım açısından tarihin içinden...

Para Türleri

Para türleri, İlkel toplumdan modern topluma geçerken paranın niteliğinde değişmeler olmuştur. Birçok uygarlığın ortaya koyduğu para türleri bulunmaktadır.Mal para: Malın malla değiştirerek alışverişin yapıldığı toplumlarda bu para sistemi kullanılmıştır. Özellikle tarım ve balıkçılık ile uğraşan toplumlarda bu si...

Japon Türleri

Japon Türleri; Akvaryum hobisi olan birçok insanın ilk beslemeye başladığı balık türlerinden biri Japonlardır. Japon balıkları hem zor şartlara dayanıklı olmaları, hem çok fazla masraf gerektirmeden beslenebilmeleri, hem de ortama neşe katan renkleri nedeniyle en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alır. Hibrit bir tür olan Japonlar...

Belgesel Türleri

Belgesel Türleri, Belgesel toplumu harekete geçirmek için, toplumda belirli bir konu hakkında duyarlılık oluşturmak için çekilen içerisinde sanatsal kaygılar barındıran gerçek olayların anlatıldığı filmler olarak tanımlanabilir. Bu tarzda çekilen ya da yazılan belgesel türleri çok fazladır. Belgesel türleri insanoğlu ...

Resim Türleri

Resim Türleri; Konusuna ve kullanılan malzemesine göre iki gruba ayrılmaktadır. Öncelikle karakalemle başlayan eğitimler zamanla renklendirilir. Renklendirme çalışmalarında boya çeşitleri ortaya çıkar. Bu süreçte ressam hangi türe daha yakınsa kendine o türü seçecektir. Resim türleri denildiği zaman karşınıza bird...

Sosyal Medya Türleri

Sosyal Medya Türleri, kullanıcı hizmetine sunulan tek yönlü, çift yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşımlarına kolaylıkla ulaşımı sağlayan medyanın birçok türü vardır. Bununla birlikte insanların internet aracılığıyla birbirleri ile diyalog ve paylaşım alanının oluşmasına ortam hazırlar. Sosyal ağ, kişilerin karşılıklı içerik ve bilgi paylaşımın...

İçecek Türleri

İçecek türleri; denilince herkesin aklına farklı türde içecekler gelebilir. İçecekler hem kış günlerinde hem de yaz günlerinde kendi özelliklerine göre insan vücudunu rahatlatma özelliğine sahiptir. Bazı içecek türleri bu duruma ilave olarak insan sağlığı açısından da büyük faydalar içermektedir.Kategorileri...

Edebi Metin Türleri

Edebi Metin Türleri; Sanat değeri taşıyan, zevklerimizin, fikirlerimizin gelişmesine yardım eden; bir bilim dalında çalışanları değil farklı kesimlerden insanların ilgisini çekmeyi başarabilen dil yapıtlarına edebi metin denir. Edebi metinler şiir, masal, hikaye, roman, anı, günce gibi farklı türlerde olabilir. Bir yazarın en başarılı olduğ...

Mahkeme Türleri

93 ozgunlukMahkeme türleri; ülkelerin kabul ettikleri hukuk sistemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Türk yargı sisteminin belirlenmesinde başta Fransa ve İsviçre olmak üzere batı kültüründen istifade edilmiştir. Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirileceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni...

Vergi Türleri

Vergi türleri, vergi konusunu ekonomik etkenlerden alan, devlete karşılıksız olacak şekilde aktarılan parasal bir kaynaktır. Aktarılan parasal kaynak devlet tarafından kamu hizmetlerinde harcanmaktadır. Vergi türleri dolaylı ya da doğrudan şekilde oluşturulur. Vergi türlerinin sınıflandırılması ise; konularına göre yapılır.

Hukuk Türleri

Hukuk Türleri: Hukuk Arapça bir kelime olan ”hak” kelimesinin çoğulu olup, halkın genel fayda ya da bireyler ile halkın ortak iyiliğini sağlamak amacıyla konulan ve kamudan alınan güçle desteklenen kural hak ve kanunların tamamıdır. Hukuk türleri 4 kısma ayrılır ve şunlardan ibarettir;Yürürlükteki Hukuk: ...

Göçmen Kuş Türleri

Göçmen Kuş Türleri: Adı üstünde göçmen olan bu kuşlar göçmen olarak yaşayan kuşlardır. Anadolu toprakları bu kuşlar için, hem konaklama hem de geçiş güzergahıdır. Avrupa’dan ve İskandinav ülkelerinden, Afrika’ya göçlerde Anadolu topraklarını yol olarak kullanan göçmen kuşlar,sürekli olarak var ola gelmiştir. Bu durum yüzyıllardan be...

Coğrafya Toprak Tipleri

Coğrafya Toprak Tipleri, toprak kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışmasıyla oluşur. Kayaların fiziksel olarak çözülmesinde en fazla etkili olan faktör günlük sıcaklık farklıdır. Bu farkın fazla olduğu yerlerde fiziksel çözülme görülür. Nem ve yağışın fazla sıcaklık farkının az olduğu yerlerde kimyasal çözülme görülür.

Top Türleri

Top türleri, çeşitli spor müsabakalarında farklılıklar gösteren yapıdadır. Toplar genel olarak küre şeklinde olsalar da rugby topu gibi bazı toplar elips şeklinde de olabilirler. Toplar sadece boyutlarına göre değil, yapılarına göre de farklılık gösterirler. Bazı sporlarda dayanıklı malzemeden üretilmiş olmaları olmazsa olmazken bazı sporlar...

Yazılı Anlatım Türleri

Yazılı Anlatım Türleri: Yazılı anlatım; adından da anlaşılacağı üzere; yazarın anlatmak istediklerini, kendi dil ve biçimlendirmesini kullanarak yazımla aktardığı anlatım türüdür. Yazılı anlatım türleri; düşünce yazıları, sanat değeri olan yazılar ve yazışmalar gibi çeşitlere ayrılır. Yazılı anlatım türleri...

Evcil Kuş Türleri

Evcil kuş türleri denilince birçok kuş türü söyleyebiliriz. Şimdi bu yazımızda en çok tercih edilen evcil kuş türlerini ve özelliklerini anlatacağız. İBazı Evcil Kuş TürleriAra Papağanı: Evcil kuşlar arasında en çok tercih edilenlerden olan ara papağanı, papağan cinsinin en çok beğenilen pap...

Sınav Türleri

Sınav Türleri, Sınav kişinin belirli bir konuda bilgisinin düzeyini belirlemek için kişiye sorulan sorulardır. Kişinin belirli bir konudaki bilgisini ölçmek çok farklı şekillerde yapılabilir. Sınavda uygulanılacak yöntemin farklılaşması sonucu sınav türleri ortaya çıkmıştır. Sınav türleri nelerdir? ...

Proje Türleri

Proje Türleri, Proje belirli bir amacı gerçekleştirmek için yapılan plan olarak tarif edilebilir. Projeler elde edilmek için hangi yolların kullanılması gerektiği, öncelikle nerelerden başlanması gerektiğini belirlemek için yapılır. Yapılan amaca ya da iş koluna göre proje türleri değişiklik gösterebilir. Mimari iş kollarında a...

Pop Müzik Türleri

Pop müzik türleri, Pop müzik, popüler olan günümüz kültürün müzik üzerindeki etkisiyle oluşmuş müzik türüdür. Diğer özelliklerinden biri de halkın çoğunluğu tarafından severek dinlenmesidir. Dünya genelinde, 1940'larda yayılmaya başlamıştır. Pop müzikte, bu tarihten sonra, diğer müzik dallarından etkilenmiş, onlar gibi dallara ayrılmıştır. <...

Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri

Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri, Gazeteler, günlük olayların kısa, az ve öz şekillerde derlenerek yayımlandığı, yerel, bölgesel ya da yurt geneline yayın yapan haber kaynaklarıdır. Kitlesel yayınlar yaparak halkı haberdar etme misyonuna sahiptirler. Bu açıdan gazete çevresinde gelişen metin türleri içinde en önemli yeri haberler tutm...

Piyasa Türleri

Piyasa türleri; iktisat bilim dalının en temel konularından bir tanesini oluşturmaktadır. Piyasa türlerini oluşturan en önemli üç kavram arz, talep, maldır. Bu üçlünün aldığı hal ve tavır piyasaya verilen ismi belirlemektedir. Dünya liberal veya kapital ekonomik sistemin etkisi altında piyasa faaliyetlerini sürdürmektedir. Bazı ülkele...

Yazınsal Türler

Yazınsal Türler, Yazın yapıtların biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmış çeşitlerdir. Yazınsal türler, kesin çizgilerle olmamakla beraber sanatsal metinler ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Düz yazı türleri ve şiir türleri. Düz yazı türleri: Sanatçıların duygu, düşün...

Klavye Türleri

Klavye Türleri, bilgisayarın en temel parçalarından bir tanesi olan klavye tuş takımı olarakta bilinmektedir. Klavye üzerinde rakamlar, harfler, işaretler ile birlikte veri donanımı sağlanabilmektedir. 2 farklı tür klavye bulunmaktadır. Ülkelere ve kurumlara göre değişiklik gösteren klavyeler F ve Q klavyeleridir. Sadece rakamların, harfleri...

Tavuk Türleri

Tavuk Türleri, bu makalemizde bilinen tavuk türlerini anlatmaya çalışacağız.Bilinen Tavuk Türleri,Wyandotte Tavuğu; Erkekler 3.9 kg, dişiler 2.9 kg.dir. Bir Amerikan ırkıdır. Ten rengi sarı, yumurta rengi ise kahverengidir. Et yumurta verimi gayet verimli bir cinstir. W...

Değişik Yazı Türleri

Değişik Yazı Türleri: Değişik yazı türleri denilince aklımıza birçok şey gelmekte ve bu ibareden değişik anlamlar çıkmaktadır. Bu makalede değişik yazı türlerini farklı kategorilere ayırarak bir değerlendirme ile anlatmaya çalışacağım. Edebiyatta Kullanılan Değişik Yazı Türleri: Bu yazı türünde tarihten gelen bilgiler...

Şiir Türleri

Şiir türleri, konularına göre ayılır. Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Şiir için tanım yapmak güçtür, birçok tanımı vardır.Kişiden kişiye dönemden döneme değişmiş ve tanıma ulaşmamıştır. Şiir duygu bildirir. Duygu düşüncelerin mısralar şeklinde belli bir ahenkle aktarılmasıdır.Şiiri düz yazılardan ayıran mısra, ritm,ahenk ve ölçüsüdür....

Palmiye Türleri

Palmiye Türleri, Tropik iklimlerde yetişen ve oldukça güzel bir görüntüye sahip olan türlerin ortak adı olan palmiye, palmiyegiller familyasından gelir. Kullanım alanının fazla olması nedeniyle oldukça değerli ağaçlardan biri olan palmiyeler konik gövdeye sahiptir ve bazı türlerinin boyu 30 metreye kadar ulaşabilir. Genellikle Amerika, Afrik...

İhale Türleri

İhale türleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre farklılıklar içermektedir. İdare hem özel hukuk hem de kamu hukuku kurallarına göre bazı sözleşmeler yapabilir. İdarenin özel hukuk kuralların tabi olarak yaptığı sözleşmenin konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işleridir. Her iki Kanun'a göre yapıl...

Tropheus Türleri

Tropheus Türleri; Hobicilerin en sevdiği türlerden biri olan tropheuslar grup halinde yaşayan endemik türlerden biridir. Anavatanları Tanganyika gölü civarı olan tropheuslar kayalık alanlarda kendilerini güvende hissederler. Bilinen 8 türü vardır. Yaşadıkları suların ph. derecesi 8-9 aralığındadır bu yüzden sert su balıkları olarak da adland...

Modern Tiyatro Türleri

Modern tiyatro türleri, dört farklı türden oluşmaktadır. Tiyatro çeşitli olayları konu ele alarak isterse gerçek olayları da canlandıran bir sahne sanatıdır. Tiyatro dramatik sanatlardan birisidir. Temel olarak gösterme ve anlatma kavramlarını ele alarak icra eder. Modern tiyatro türlerinin ortaya çıkma aşamasında klasik tiyatronun izlerini ...

Zehirli Yılan Türleri

Zehirli yılanlar avını etkisiz hale getirmek için veya kendilerini tehlikede hissettiklerinde savunma sistemleri olan zehirlerini dişlerinden salgılayıp harekete geçerler. Dünya üzerinde farklı bölgelerde farklı türleri bulunmaktadır. Zehirli yYılanlar Ve yayılım gösterdikleri Alanlar;Kral Kobra: Zeh...

Anı Türü

Anı Türü, bir kimsenin gördüğü olayları veya yaşadıklarını kaleme almasıyla ortaya çıkan eserlerdir. Anı türüne hatıra da denilmektedir ve yazar tanık olduğu, yaşadığı veya bildiği olayları yazarak bir eser oluşturur. Anı türü edebi eserler arasında en çok kullanılan türlerin başında gelir. Diğer yazı türlerinde olduğu g...

Kaynak Türleri

Kaynak Türleri, genel olarak basınç kaynağı ve ergitme kaynağı olarak 2 ana grupta toplanır ve bunlar arasında sınıflandırılır. Kaynak, iki tane ayrı metalin veya iki tane aynı metalin ısı ya da basınç kullanılarak birleştirilmesidir. Kaynak sırasında bazen ilave elektrot da kullanılabilir. Kaynak endüstride hem dolgu amaçlı hem de b...

Hadis Türleri

Hadis Türleri, Hadis, Peygamber Efendimiz (sav)'in tüm Müslümanlara örnek niteliğindeki söz ve davranışlarının tümüne denir. Hadisler biz Müslümanlar için yolumuzu aydınlatacak büyük bir fener niteliğindedir. Hadislerden yola çıkarak ayetleri daha iyi değerlendirip bunların ışığında daha iyi kullar olabiliriz. Şimdi de hadis türlerini incele...

Ağaç Türleri

Ağaç, Yıllarca yaşayan, çeşitli işlevleri bulunan ve dal, gövde, yaprak kısımlarından oluşan bitkilerdir. Boyu en az 5 metre çapı en az 10 cm olan ve yıllar geçtikçe boyu ve çapı artan canlılardır. Ağaçlarda bulunan organların şekli, boyutu, hacmi, ağırlığı ağacı şekillendiren ve ağaçları birbirinden ayıran özellikler arasındadır. Ağaçlar bi...

Karışım Türleri

Karışım Türleri, homojen karışımlar ve heterojen karışım olarak 2 ye ayrılır. Birden fazla saf maddenin fiziksel yollarla bir araya getirilmesi ile oluşan maddelere karışım denir. Karışım oluşturulurken maddelerin kimyasal özelliklerinin bozulmaması gerekir.Karışım Türlerinin Genel ÖzellikleriKarışımlar sa...

Dizi Türleri

Dizi Türleri, Ülkemizde dizi sektörü son yıllık süreçte inanılmaz gelişim ve değişim göstermiştir. Bu durum alternatifleri çoğaltırken seyirciye de analiz etme ve seçme yeteneğini kazandırmıştır. Günümüzde artık hiç kimse mecbur olduğu için dizi izlemiyor. Herkes dizinin türüne ve kendisine hitap etme özelliğine göre dizi seçebi...

İlaç Türleri

İlaç Türleri; Hastalıklardan korunmak ve hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ilaç kullanmamız gerekmektedir. Hasta olmayan kişilerinde vücudunda eksik olan mineralleri doğal yollardan almasına takviye olarak tamamlaması için vitamin ilaçları bulunmaktadır. Küçükten büyüğe günümüzde mutlaka ilaç kullanan kişiler bulunmaktad...

Böcek Türleri

Böcek türleri; yaşadıkları coğrafi bölgeye göre farklılık arz etmektedirler. Bazı böcek türleri sıcak iklimlerde daha fazla yaşama imkanına sahip iken bazı böcek çeşitleri ise nem vaya soğuk iklimin hakim olduğu yerlerde yaşama şansına sahip olabilirler. Böcekler eklem bacaklı hayvan türlerindendir. Hayvanların yaklaşık dörtte üç...

Çiçek Türleri

Çiçek Türleri; Çiçekler bitkilerin üremesini sağlayan yapıları içeren polen ve özütlerden oluşan yapıya verilen addır. Çiçeklerin 4 kısmı bulunmaktadır. Üreme organlarının yanı sıra dışında yer alan koruma yapıları sayesinde dış çevreden gelen tehlikeleri önlemektedir. Bu özellikle bütün çiçek türleri için geçerlidir. Bu türler doğrud...

Deneme Türü

Deneme Türü, bir yazarın herhangi bir konuda kanıtlama amacı olmadan ve kesin yargılara varmadan yazdığı serbest yazılara denir. Deneme türünde genellikle yazar kendi kendine konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde yazar. Ayrıca yazılarında herhangi kesin kural yoktur, yazdıkları konuları belgeler ile kanıtlamaya çalışmazlar ve denemel...

Sarmaşık Türleri

Sarmaşık Türleri; Sarmaşıklar yaprak döken, her dem yeşil, çiçeklenenler, otsu, odunsu olarak bir çok çeşitleri vardır. Bazen bir alanı görsel olarak güzelleştirmek için kullanırken bazende görünmesini istemediğimiz alanlarda kamufle amaçlı olarak peyzajda kullanılır. Ülkemizde yetişen bir çok sarmaşık türleri mevcuttur.

Hikaye Türleri

Hikaye Türleri, Hikayeleri romanların bir küçük parçası olarak görmek mümkündür. Bu durum hikaye türleri arasında ikiye ayrılan durum ve olay öyküsü için de geçerlidir. Romandan farklı olarak anlatılanlar daha kısa bir şekilde okuyanlara sunulmaktadır. Türk edebiyatında en güzel örnekleri halk masalları, destanlar ve Dede Korkut hikay...

Yunus Türleri

Yunus Türleri; Sevimlilikleri, arkadaş canlısı yapıları ve zekaları ile yıllarca insanların ilgisini çeken yunuslar yaşadıkları bölgelere göre birçok farklı türe ayrılmışlardır. Dişli balinaların bir alt türü olarak kabul edilirler. Bazı yunus türleri ve özellikleri şöyledir; Alaca yunus türü<...

Araştırma Türleri

Araştırma Türleri; Bir konu hakkında yapılan detaylı incelemeler, bilginin gerçeklik kontrolü, geliştirilmesi gibi sistematik çalışmaları içeren çabalar araştırma olarak adlandırılmaktadır. Çeşitil yöntem ve metotların kullanıldığı araştırmalar bilimsel ve sosyal konularla ilgili farklı türlere ayrılabildiği gibi; araştırma sırasında kullanı...

Ölçek Türleri

Ölçek türleri, ölçek, bir bölge veya bütün yeryüzü kağıt üzerine geçirilirken belli oranda küçültülmesidir. Küçültme oranı haritanın ölçeğini verir. Ölçek, harita üzerindeki uzunlukların Yeryüzünde temsil ettiği uzunluklardan kat kat küçük olduklarını bildirir. Ölçek, harita üzerindeki uzunluğun arazi üzerindeki uzunluğu bölünmesi ile göster...

Meyve Türleri

Meyve türleri, Türkiye'de yetişen yetişmeyen sayılmasında dahi güçlük çekilebilecek birçok türe sahiptir. Boynuzu olan, alkolü olan hatta ve hatta sihirli olarak da tabir edilebilecek olan çok fazla meyve türü mevcuttur. Meyve çiçeğin dişi organın döllenme sonucu ile farklı oluşarak yumurtalığın gelişmesi ile meydana gelmiş olan organdır. Ol...

Dava Türleri

Dava türleri; kendi içerisinde farklı türler ayrılmaktadır. Ülkemizde gerek kişiler ile devlet arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde gerekse şahıslar arasındaki uyuşmazlıklarda başvurulabilecek etkili hukuku yolları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilmektedi...

Kömür Türleri

Kömür türleri, Kömür, yanıcı gazlar bakımından zengin bir kayaçtır. Kömürün rengi koyu renktedir. Kömür en çok kış aylarında evlerde ve iş yerle ısınmak için kullanılır. Isınma konusunda çok iyi olsa da çokta tehlikelidir. Zehirlenmeler çok fazla olur. Yer altından çıkan kömür çok değerlidir. Kömür en çok ısınma işleminde kullanılır. Yer alt...

Köpek Balığı Türleri

Köpekbalığı türleri, ortak özellikleri, ağzın yeri, vücut yapıları, solungaç şekilleri, burun şekilleri, anal solungaç ve sırt solungaçların bulunup bulunmamasına göre değişmektedir. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında onsekiz ana gruba ayrılır.Köpekbalığı türleri nelerdir? Balina Köpekbalığı...

İletişim Türleri

İletişim türleri, iletişim toplum ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. İletişim türleri belli özellikler dikkate alınarak sınıflandırılır. İletişimi yüz yüze iletişim ile yüz yüze olmayan iletişim olarak nitelikleri dikkate alınarak, iki gruba ayırabiliriz. Bu iletişim türleri de kendi arasında sınıflandırılabilir. Kişilerin sağlıklı olar...

Kurt Türleri

Kurt türleri, Kurtların Latince olan diğer adları Canis lupus'tur. Kurtlar Köpekgiller (canidae) familyasına mensuptur. Genellikle yaşadıkları çevreler Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın ova, orman ve bataklık alanlarıdır. Kurtların özellikleri Köpeklere kıyasla daha iridir. Ayrıca yabanidir. Gündüzleri yuvasında barının ve geceleri genellikl...

Ayı Türleri

Ayı türleri, dünya genelinde bir çok ayı türüne rastlamak mümkündür. Ayıların bazı türleri oldukça sıcakkanlı ve eğitilebilmektedir. İri gövdeli ve kalın postludur. Genellikle etle beslenmektedir, fakat et bulamadığı zamanda ise ot yiyerek beslenebilmektedir. Ayılar bal yiyebilen nadir hayvanlardan bir tanesidir. Memeli hayvanlar kategorisin...

Kitap Türleri

Kitap türleri, bilgi kitapları, edebi kitaplar, gezi kitapları, çocuk kitapları, meslek kitapları gibi çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Kitapları türleri konularına ve bir çok çeşide ayrılmaktadır. Bunların yanında anı kitabı, şiir kitabı, dini kitaplar, romanlar, yemek kitapları da yer almaktadır. Kitap türleri kimi korku dolu, kimi macera d...

Kelebek Türleri

Kelebek türleri, Doğal hayatta 150.000 civarında bilinen kelebek türleri bulunmaktadır. Rengarenk olmalarına rağmen oldukça hassas yapısı canlılardır. Kanatlarında bulunan renkler pullar ile kaplıdır. Bu pullar farklı tonlarda olur. Ayrıca mükemmel bir şekilde birbirlerini tamamlayarak kanatlara serpiştirilmiştir. Yaşayan canlılara kı...

Bayrak Türleri

Bayrak türleri, Bayrak, bir ulusun simgesi olan belli bir topluluğun veya kuruluşun simgesi olan özel olarak tasarlanmış olan ve genellikle dikdörtgen şekilleri olan direklere çekilen ve ülkeleri ayrıştırarak simgeleyen bir kumaştan var olan simge ve idoldür. Bayrak ülkelerin namusu ve haysiyetidir. Çünkü bir bayrak ülkeye ait ise onun varlı...

Banka Türleri

Banka Türleri, Banka, kasalarında para ve değerli eşyalar bulunan, kredi, iskonto ve kambiyo işleri yapan finansal etkinliklerde bulunan kuruluşların genel adıdır. Banka kelimesi İtalyanca bir kelimedir. Para bozma anlamına gelmektedir. Bankaların kuruluş amaçlarına göre yerine getirdikleri temel görevleri ve türleri vardır. ...

Sanatsal Metin Türleri

Sanatsal Metin Türleri, öğretme amacı olmayan sadece sanat olarak yazılan metinlerdir. Sanatsal metinlerin özellikleri, öznel bir anlatımı vardır, edebi zevk uyandırma amacı güder, üslup ön plandadır, sözcükler mecaz anlamda kullanılabilinir, sanatsal metinler her okunduğunda farklı anlamlar taşıyabilir, sanatsal metinlerin benzeri ya...

Müzik Türleri

Müzik türleri, sanat türü olan müziğin farklı türleri bulunmaktadır. Müzikte duygu ve düşünceler ses yardımıyla anlatılır. Ses tınıları yardımıyla duygu ve düşünceler estetik bir şekilde ifade edilir. Evrensel bir yapı olan müzik sayesinde, dünyanın her yerindeki kişiler etkilenebilir. Duydukları müzikle sevinebilir, üzülebilir. Müzik çeşitl...

Değerlendirme Türleri

Değerlendirme Türleri, Değerlendirme türleri hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de okul döneminde sıklıkla üzerinde durulan değerlendirme türleri kpss de dahil olmak üzere birçok belirleyici sınavda karşımıza çıkmaktadır. Değerlendirme herkesin bildiği gibi bir ölçüm sonuçlarını ölçütle kıyaslayarak nitelik hakkında...

Halk Edebiyatı Nazım Türleri

Halk edebiyatı nazım türleri, halk edebiyatında şiirler nazım birimlerine, kafiye şekillerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine ayrılır. Şiirler de işlenen konulara ve ilgilenilen alanlara göre halk edebiyatı nazım türleri ortaya çıkar. 3'e ayrılır.Anonim halk edebiyatı nazım türleri

Osmanlıca Yazı Türleri

Osmanlıca Yazı Türleri, Osmanlıca yazı türleri yüzyıllar boyunca değişmiş, İran harflerinden, Arap harflerinden, ve Türkçe'de sık kullanılan harflerin eklenmesinden oluşmuştur. Temel olarak matbu harfler el yazısı olarak ikiye ayrılmıştır. Matbu harfler matbaanın da etkisiyle geç dönemde geliştirilen baskıya uygun şekilde hazırl...

Canlı Türleri

Canlı Türleri; Yaşadığımız dünya havada, karada ve suda yaşayan milyonlarda canlı türüne ev sahipliği etmektedir. Bu türlerin bazıları hala keşfedilmeyi beklerken bazılarının ise nesli tükenmiştir. Bu canlı türlerini tek tek saymak mümkün olmayacağı için yapılmış olan temel sınıflandırmalar vardır. Her sınıflandırma benzer türlerin genel öze...

Mühendislik Türleri

Mühendislik Türleri, her geçen yıl artmaktadır. Son yıllarda artan üretim, sanayileşme ve hayatı kolaylaştırma çalışmaları çeşitli mühendislik türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun dışında temel ve çok kapsamlı mühendislik türleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliğ...

Denetim Türleri

Denetim türleri, yapılış amaçları ile yapılış yöntemlerine göre çeşitli kategorilere ayrılabilir. Denetleme ifadesi bir kurum, kuruluş veya bireylerin eylemleri ve işlemlerinin kontrolü ifade etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Denetim çeşitli birimlerde çalışan müfettiş, denetçi ya da bu konuda kendisine yetki tanınan diğer ki...

Ciklet Balığı Türleri

Ciklet Balığı Türleri, Doğada genellikle 10-40 metre derinliklerde ve kayalık kıyılarda yaşayan ciklet balıklarının birçok türü akvaryumlarda bakılabilir. Oldukça dayanıklı bir akvaryum balığı olan ciklet balığı türleri hoş görünüşleri ve bakımının kolay olması nedeniyle akvaryumda beslenmesi sık tercih edilen balıklar arasında yer al...

İsim Türleri

İsim türleri; diğer adıyla ad türleri de sözcük türlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Sözcük türleri sıfat, zarf, isim, fiil, zarf, zamir, soru ve benzeri çeşitlerden oluşmakta olup bunlar içerinde kapsam itibarıyla en geniş olan sözcük türü isimdir. İsim bir varlık yani nesneyi ifade eden sözcüklerdir. ...

Yağış Türleri

Yağış Türleri, Yaşamın varlığı yağışların özellikleri ile birlikte şekillenir. Bütün yağış türlerinin Dünya'mız üzerinde olumlu etkileri vardır. Yağış oluşumu suyun buharlaşarak gökyüzüne çıkarak bulut oluşturması ilkesine dayanır. Tabiki bütün bulutlardan yağış beklenemez. Yağışın oluşması için Atmosferimiz içinde bulutları ol...

Uçak Türleri

Uçak türleri çok geniş bir yelpazede ele alınabilir. Uçakları türlerine ayırırken baz alınacak kıstasa göre bir uçak aynı anda bir kaç türe girebilmektedir. Genel havacılık terimine göre helikopter, balon, zeplin gibi bir hava taşıtı olan uçak, kendi içerisinde değişik türlere ayrılan bir hava taşıtıdır. Aşağıda belirtildiği şekillerde uçak ...

Düz Yazı Türleri

Düz yazı türleri, düz yazı, yalnızca dil kurallarına bağlı olan, konuşma diline yakın anlatım türüne verilen addır. Düz yazı, doğal anlatma türüdür. Düz yazıyla düşünceler daha etkili ve güzel anlatılır. Daha etkin bir şekilde tanımlanırsa, düşünce, duygu ve hayallerin dil bilgisi kurallarına uygun şekilde yazıya dökülmesidir. O...

Öğrenme Türleri

Öğrenme Türleri; öğrenme doğduktan sonra hemen başlayıp ölene kadar devam eden bir harekettir. Öğrenme türleri, kişinin yaşam şartlarına ve karakterine bağlı olarak değişebilmektedir. İnsanların toplumdaki kişilerle ve yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmesi için sürekli bir öğrenme gerekliliği vardır. Öğrenme ve olgunlaşma karıştırılma...

Spor Türleri

Spor Türleri; Spor kulları daha önceden belirlenmiş bireysel ya da takım halinde yapılan bir etkinliktir. Spor türlerinin bir çoğu rekabete dayalı olarak yapılan yarışmalardan ya da kişisel eğlencelerden meydana gelmektedir. Aynı zamanda da spor mükemmeliğe ulaşmak amacıyla yapılan zihinsel ya da fiziksel etkinlikler bütünüdür. B...

Kök Türleri

Kök türleri, ad kökü fiil kökü sesteş kök ve ortak kök olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kök, tek başına belli bir anlamı ve görevi olan kelimenin parçalarına ayrılamayan en küçük parçası olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin kökü ayrılırken sondan baş tarafına kadar bütün ekler yok edilerek bulunur. Kalan kısım her zaman için kök olarak adlandı...

Makale Türleri

Makale türleri; bilimsel olan ve gazetelerde yayınlananlar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Bu gruplandırmanın temel ölçütü olarak yayınlandıkları yerler alınmaktadır. Akademik alanda yayın yapan dergilerde bilimsel makaleler, gazetelerde ise gazete makaleleri yayınlanmaktadır. Makale türlerini ...

Tepkime Türleri

Tepkime türleri, direk olarak kimyasalların ve diğer birçok maddenin değişim süreçlerine verilmiş olan genel isimdir. Tepkime türlerinin tümünde aslında ortak nokta bulunmaktadır ki bu türlerin hepsi maddenin daha sonrada fiziksel ya da yapısal olarak şekil değiştirmesidir. Günümüzde bilinen birçok madde, tepkime türlerinden birini geçirerek...

Sözleşme Türleri

Sözleşme türleri, sözleşme iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve sözleşmeye uyumu yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara denir. Sözleşmelerin hepsinin hukuki ortamda yapılması şart değilir örneğin kira sözleşmelerimiz hukuki değildir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için kişilerin sözleşmeyi özgür iradesiyle ve bilinçli bir şekilde yap...

Halk Edebiyatı Türleri

Halk Edebiyatı Türleri, Her şeyde olduğu gibi edebiyatın gelişiminde de dönemler vardır. Bu dönemlerden biri ise halk edebiyatı dönemidir. Halk edebiyatı, söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılabilen ürünlerin oluşturduğu sözlü geleneğe bağlı edebiyat türüdür. Süsten uzak, anlatımı açık ve net bir dille aktarılmıştır. Halk kültürü ...

Türkiyedeki Müzik Türleri

Türkiyedeki Müzik Türleri: Müzik sesleri çeşitli usullerle melodi, armoni ve polifoni şeklinde düzenleme sanatıdır. Müzik duygu, düşünce ve hayalleri ifade eden vasıtalardan biridir. Müzik daha tarihin başlamadığı çok eski çağlarda ortaya çıkmıştır. Uzun yıllar önce ilkel insanlar sevinçlerini ve üzüntülerini çeşitli ayin ve danslarla bel...

Maymun Türleri

Maymun türleri, denilince birçok tür söyleyebiliriz. En çok bilinen şempanze, goril, orangutan haricinde birçok çeşit maymun türü vardır. Belki bazılarının hiç ismini bile duymadığınız maymun türleri ile ilgili bilgilere aşağıda sahip olabilirsiniz. İşte diğer maymun türleri:Mandril: Bilinen en büyük maymun türüdür. Bu ma...

Metin Türleri

Metin türleri, kendi aralarında yazılma amaçları, işlevi ve gerçeklikle bağlantısına göre ayrılırlar. İşlevleri bakımından sanat ve öğretici metin türleri olarak ayrım yapılmaktadır. Sanat metinleri içinde okuyucunun anlayışı ve sezgisine bırakılmış ifadeler kullanılır. Mecazlı ifadelerle metinde anlatıma çağrışım yapılmakta, duygu değeri ka...

Biyografi Türünün Özellikleri

Biyografi türünün özellikleri, konusunda öncelikli olan amaç kişinin tüm özelliklerini bilmektir. Biyografi yaşam öyküsü ya da hayat hikayesi olarak adlandırılmaktadır. Bir kişinin yaşam hikayesini konu almış olan edebiyat türüdür. Bir başkası tarafından bir kişinin hayat hikayesinin ele alınmasıdır biyografi türü. Kişinin kendi hayatını kal...

Ceza Evi Tipleri

Ceza evi tipleri, insanın yaşam sürekliğini sınırlandıran kişinin işlediği suça göre bazı ceza evi tiplerine yönlendirilen sınıflandırmalar vardır.A1 tipi ceza evi; İlçe tipi cezaevidir. 4 koğuşu ve 2 hücresi vardır. Kadın ve çocuk bölümleri ayrıdır. 40'a yakın hükümlü kalmaktadır.A tipi ceza ev...

Öğretici Metin Türleri

Öğretici metin türleri, öğretici metinler kişiyi bilgilendirmek amacı ile yazılan metinlerdir. Bu metinlerde amaç kişiye bilgi vermek birşeyler öğretmek uyarmak düşündürmek ve yönlendirmektir. Öğretici metinler konularına göre farklı gruplara ayrılır. Bunlar tarihi metinler felsefı metinler bilimsel metinler kişisel hayati ko...

Program Türleri

Program türleri, bir çalışmada amacın belirlenmesi, bölümlere ayrılması ve yönetilmesi amacıyla yapılan planlamaya program adı verilir. Haliyle program içerisinde çalışmaya ait tüm temel birimler bulunmaktadır. Eğitimde önemli bir ölçüt olan program türleri, Posner'a göre 5 şekilde incelenmektedir. Şimdi isterseniz bu türlere k...

Dans Türleri

Dans Türleri, Dans vücudun bir müzik ritmine uyarak estetik şekilde hareket ettirilmesidir. Tarihten günümüze insanlar pek çok farklı dans türleri ortaya çıkmış insanlar bunlar ile eğlenmiştir. Kimi dans türleri bütün dünyaya yayılmış neredeyse her yerde o dans çeşidi oynanmıştır. Kimi dans türleri ise yerel kalmış o d...

Bellek Türleri

Bellek Türleri, Uzun yıllar boyunca bilgi işleme kuramı üzerinde çalışan uzmanlar bilginin bellekte nasıl var olduğunu, bu bilginin nasıl işlendiğini ve aradan uzun zaman geçtikten sonra bile ihtiyaç duyulduğunda bilginin nasıl hatırlandığı konusunu merak etmişlerdir. Yapılan bilimsel çalışmalar ise belleğin üç farklı türü olduğunu ortaya çı...

Bağımlılık Türleri

Bağımlılık türleri, günümüzde özellikle genç yaşlarda çocukları olan insanların merak ettirdiği ve gereksinim duyduğu konulardan biridir. Günümüzde en yaygın bağımlılık durumu sigara üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde toplum sağlığı sorunu olarak alkolle birlikte sigara, ciddi bir bağımlık tipidir. En az alkol kadar etkisi olan uyuşturucu mad...

Pasta Türleri

Pasta Türleri, Pastayı sevmeyen yoktur aranızda diye düşünüyorum.Pasta türlerini kendi araların da ikiye ayırırsak kuru pasta ve yaş pasta diye adlandırılabilir. Sanırım en çok sevilen yaş pasta olur diye düşünüyorum. Kuru pastanın seveni de ayrıdır tabi ki. Günümüzde kişiye özel pastalar ve hata kendi resmini, sevdiklerinin resimlerini yaş...

Çatışma Türleri

Çatışma Türleri, Çatışma, bütün toplumlarda toplumsal bir durum olduğu için literatürde çatışma türleri ile alakalı bir çok farklı grup bulunmaktadır. Bu çatışma gruplarının farklılık göstermesinin nedeni ise, bilim adamlarının toplum çatışmalara bakış açılarının farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu çatışma gruplarının farklılık gö...

Pitbull Türleri

Pitbull türleri, on dokuzuncu yüzyıllarda İngiltere'de iki ayrı köpek cinsinin çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiş bir cinstir. Daha sonrasında ise bu türün Amerika'ya götürülmesiyle orada savaşçı bir özellik kazandırılmıştır. Bu nedenle de günümüzde bu köpeği dövüştürmek için kullananlar var. Bu dövüştürme işlemi maalesef günümüzde ...

Bit Türleri

Bit türleri; Çok eski tarihlerden bugünlere kadar birçok dönemde insanoğlunun hayatı içerisinde yer almaya başarmış olan bitler yaşam alanlarında oldukça geniş bir çevreye sahiptir. Hatta doğada varlığını sürdürebilen bit türleri içerisinde yer alan bitlerin birçoğu kitaplara bile konu olmuştur. Dünya doğasında yaşayan canlı türleri arasında...

Saz Türleri

Saz (Bağlama) Türleri: Saz, Orta Asya'dan başlayarak Balkan coğrafyasına kadar yayılan, bölge içerisinde çeşitli isimler ve çeşitli varyasyonlarda yaygınlaşmış bir halk çalgısıdır. Orta Asya Uygur'larında dombra olarak adlandırılır. Anadolu'da tambura olarak değiştirilmiştir. Saz, çöğür gibi ...

Kelime Türleri

Kelime Türleri, Tek başına anlam taşıyan ya da cümlede anlam kazanan hece veya hece topluluklarına kelime (sözcük) denir. Kelimeler çok çeşitli türlere ayrılırlar. Bunları sırasıyla açıklayalım.Kelime Türleri Yapılarına Göre Üç Gruba Ayrılır:Basit (kök) Kelimeler: Hiç ek ...

Duygu Türleri

Duygu türleri, Duygular kişilerin yaşadıkları olaylar karşısında dışa vurdukları bedensel veya ruhsal tepkilerdir. Duygu türleri, kişilerin yaşadığı olaylara verdikleri tepkilere göre olumlu veya olumsuz olarak iki şekilde gruplandırılır. Dışa vurulan duygular ağlamak, gülmek veya sinirlenmek gibi tepkilerle kendilerini gösterirler.

Kuş Türleri

Kuş türleri, bilindik 10.000 türü bulunan kuşlar, sürüngenler ile yakın akrabalardır. Akciğer solunum yapan, vücüutları tüylerle kaplı olan kuşlar yumurtlayarak ürerler. Omurgalı, kanatlı ve gagalı hayvanların ortak adıdır. Karada ve suda yaşayan türleri bulunmaktadır. Çoğu kuş türü uçucudur. Deve kuşu ve kivi uçma özelliği olma...

İnsan Türleri

İnsan Türleri; Bilindiği üzere dünyada birbirine tamamen benzeyen iki insana rastlamak mümkün değildir. Ancak yaşamış yada yaşamakta olan insanlar birbirlerine benzemektedir. Halen dünyada yaşamakta olan yaklaşık 3 milyar insanı belirli bir bir şekilde sınıflara gruplara ayırmak oldukça zordur .Yaşamış yada yaşamakta...

Yazı Türleri

Yazı türleri, yazının içerik ve biçimsel özelliklerine göre dahil olduğu gruba yazının türü denir. Yazı türleri kalıplaşmış biçimler değildir. Bazı türler birbirileriyle benzerlik gösterirken, bazı türleri diğerlerinden ayrılır. Hikaye, roman, masal, anı, makale, mektup, rapor, mülakat, özgeçmiş, günlük, dilekçe, davetiye, senar...

Müşteri Tipleri

Müşteri Tipleri, Perakende sektöründe çalışanlar açısından önemli olan nokta müşteriler ile karşılıklı kurulan temastır. Bu durumdan dolayı da çalışanların müşteri tipleri hakkında bazı özel noktaları bilmeleri gerekmektedir. Müşteri tiplerinin sergilediği davranışlar karşısında ona uygun bir davranış şekli geliştirmeleri gerekmektedir ...

Anlatıcı Türleri

Anlatıcı Türleri; Bu yazımızda sizlere anlatıcı türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Herhangi bir olayı ya da durumu başkasına aktaran, söyleyen ya da haber veren kişilere anlatıcı denir. Bir hikâye, roman ya da herhangi bir anı gibi herhangi bir eser anlatılırken farklı tipte anlatıcı bakış açısıyla anlatılabilir.

Lepistes Türleri

Lepistes Türleri, Rengarenk oluşları, kolay üremeleri, bakımlarının çok zor olmaması gibi sebeplerden dolayı hobicilerin en sevdiği türlerden biri lepisteslerdir. Bakılan akvaryumun büyüklüğüne göre lepisteslerin büyüklükleri de değişmektedir. Sıklıkla akvaryumculuğa yeni başlayanların tercih ettiği bu türün bakımı birçok açıdan çok eğlencel...

Kavun Türleri

Kavun Türleri; kabak ailesinden olan kavun hafif iri bir meyvedir. Kavun yaz mevsimlerinin olmazsa olmazlarındandır. Kavunun serinletici ve ferahlatıcı özelliği onu vazgeçilmez etmekte. Kavun, ılıman iklimde yetiştiğinden dolayı kolaylıkla her bölgede yetiştirilebilir. Halk arasında henüz olgunlaşmamış kavuna kelek adı verilmekte. Türk mutfa...

Üzüm Türleri

Üzüm Türleri: Asma ve kütüklerde yetişen çok lezzetli bir meyvedir. Taze ve kurutulmuş olarak da tüketilebilir. Üzüm sadece yenilerek tüketilmez üzüm ve üzüm türleri; şarap, sirke, üzüm suyu ve ispirto yapımında kullanılır. Üzümün ana yurdunun Ege bölgesi olduğu düşünülür. Her tür toprakta rahatlıkla yetişen ve üzüm veren bitki...

Hastalık Türleri

Hastalık türleri, insanoğlu doğduğu andan, öleceği ana kadar bir çok hastalıkla karşılaşabilmektedir. Tepeden tırnağa, bildik bilmedik bir çok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Vücuda giren bakteriler, enfeksiyonlar bir çok hastalığa neden olmaktadır. Dünya üzerinde bir çok kişinin bilmediği hastalık türleri vardır. Ve bu...

Ekonomik Faaliyet Türleri

Ekonomik faaliyet türleri, geçmişten günümüze kadar insanlar yaşamlarını sürdürmek için her daim çaba içerisindedir. Bu kapsamda ekonomik faaliyetleri türlere ayrılmıştır. Eski çağlarda insanlar ilk aşamada ekonomik faaliyetlerini toplayıcılık ve avcılık ile devam ettirmiştir. Zamanla gelişim gösteren söz konusu bu faaliyetler çeşitlenerek h...

Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü anlatım türleri, sözlü anlatım hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar olmak üzere ikiye ayrılır. Hazırlıklı konuşmalar, ne zaman, nerede ya da nasıl yapılacağı planlanmaksızın yapılan konuşma türüdür. Bu tür konuşmalar günlük hayatta defalarca yapılır. Hazırlıksız konuşmalarda sergilenen tavırlar kişinin nasıl bir konuşmacı ...

İşsizlik Türleri

İşsizlik Türleri, İşsizlik türlerini belirleyen en belli başlı faktörler, bulunan coğrafya, yaş, cinsiyet, etnik köken, kişinin belirgin olan karakteri ve eğitim durumu işsizlik türünü oluşturmaktadır. Bu nedenle işsizlik süreci gruplandırma ile sınıflanabilir. İşsizliğin nedenleri, açlık işsizlik, geçici işsizlik, sürekli durgunluk ve gizli...

Perde Türleri

Perde Türleri: Perde, genellikle kumaş türlerinden dikilen ve çeşit çeşit evde, işyerinde, arabada, hastanede, okulda, sinemada, tiyatro ve daha birçok yerde vazgeçilmez ihtiyaçtır. İç mekanın görünmemesi ve ışığın yansımasını kontrol amaçlı kullanılır. Perde türlerini sıralamak istersek;Mekanik perdelerKumaş pe...

Penguen Türleri

Penguen türleri, Spheniscidae yani penguenler penguengiller familyasını meydana getirir. Bu deniz kuşları dimdik duran, uçamayan ve perde ayaklıdır. Penguen türleri çoğunlukla yaşadıkları yerler Yeni Zelanda, Güney kutbu, Güney Amerika, Avustralya, Güney Afrika ve Galapagos kıyılarıdır. Kuzey kutbunda yaşamazlar. Genellikle grup hali...

Dinozor Türleri

Dinozor türleri, oldukça fazladır ve birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Yaşadığı dönemler ve ne kadar yaşadıkları farklılık gösterebilir. Bilinen Dinazor Türleri;Apatosaurus: Günümüzden yaklaşık olarak 150 milyon önce yaşadığı tahmin edilen ve otobur olan bir dinozor türüdür. Boyları 2...

Mani Türleri

Mani Türleri, Mani halk edebiyatı nazım türlerinden birisidir. Genelde konusu aşk olsa da pek çok konu hakkında maniler söylenmiştir. Eski zamanlardan beri Anadolu insanı sevdiğine maniler ile aşkını itiraf etmiş, aşıklar birbirlerine karşılıklı maniler okumuştur. Mani genellikle 7'li hece ölçüsü ile dörtlük nazım biri...

Muhasebenin Türleri

Muhasebe türleri, ilgi alanlarına göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Muhasebe terimi hesap görme anlamına gelmektedir. Muhasebe kişi bütçesinden başlayarak devasa holdingleri de içerisine alan mali bir yapının parçasıdır. Mikro alemden makro aleme kadar herkesin sahip olduğu bir bütçe ve bu bütçe ile gerçekleştirmek zorunda olduğu gi...

Taş Türleri

Taş Türleri: İnsanlar, tarih boyunca zarif ve değerli taşları hep beğenmiştir. Kimse değerli taşların ne zaman keşfedildiğini bilmiyor. Günümüzde insanlar, taşların değerini takılarda yer alınca daha iyi anladılar. Çoğu insan ise taşların bir anlamı olduğunu, hayatlarına renk ve kendilerine güç kattığına inanır. Taş türleri mücevher ...

Dinleme Türleri

Dinleme Türleri, Karşılıklı iletişimin en önemli unsurlarından biri dinleme diğeri ise kendini etkili bir şekilde ifade edebilmektir. Her iki öğeden biri eksik ve yanlış olursa yanlış anlaşılmalar ortaya çıkacak ve iletişim bozuklukları meydana gelecektir. Çoğu zaman insanlar kusuru konuşan tarafta arar ve ortaya çıkan iletişim bozuklukların...

Bilgisayar Türleri

Bilgisayar türleri dendiğinde ilk akla gelinen masaüstü ve laptoptur. Bunların haricinde kullanım türüne göre de bilgisayarlar bulunmaktadır. Bilgisayar günümüzde en çok kullanılan teknoloji aletlerinden biridir. Küçük büyük her tür bilgisayarlar vardır. Televizyonlarda,arabalarda ve ev aletlerin içinde bulunmaktadır. Gün geçtikçe küçülerek ...

Şapka Türleri

Şapka türleri, şapka bir çok kişi tarafından aksesuar olarak kullanılsa da bazı yörelerde erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Şapka tür açısından incelendiği zaman çok farklı isimlerle anılmakla beraber çok çeşide sahip olduğu görülmektedir. Şapka türleri, yapılarına göre, şekillerine göre, kalitesine göre farkl...

Ördek Türleri

Ördek Türleri, sulak alanlarda yaşamını sürdüren, su içerisinde seri olan perde ayaklı hayvanlar içerisinde yer alan birçok ördek türü vardır. Doğal yaşam ortamlarında yabani olarak hayatını sürdüren bazı ördek türleri evcil hayata uyum sağlayabilir. Dere, göl kenarı ve bataklık alanların kıyılarında hayatını devam ettiren bu hayvanlardır. B...

Maki Türleri

Maki Türleri, Maki Akdeniz iklimine sahip bölgelerde görülen bodur çalı topluluğudur. Boyları 1-2 metre uzunluğunda ağaç veya çalılardan oluşan bitki örtüsüdür. Maki bitki örtüsü insanların ormanlık alanları tahtip etmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu bitki örtüsü ağaçların büyümesine izin vermez ve sürekli çoğalır. Maki kurak bölgelerin susuzluğ...

Şirket Türleri

Şirket türleri, temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ayrılırlar. İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelip bir amaç içerisinde mallarını ya da birikimlerini birleştirerek oluşturdukları sözleşmeli ile şirketi oluştururlar. Şirket türleri insan istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sü...

Uluslararası Müzik Türleri

Uluslararası Müzik Türleri; Müzik evrenseldir. Tüm dünya genelinde yaygınlaşan toplumlar, milletler tarafından kabul edilen müzik türleridir. Müzik türleri insanların kültürlerine yabancı gelmediği gibi kabul görür. Sözlerini anlamadan bile insan müziğin ritmine kapılıp keyif alarak dinleyebilir veya dans edebilir. Çoğu insan için müzik...

Yüklemin Türü

Yüklemin türü, Bir cümle içinde kişinin veya kişilerin yaptığı eylemi anlatan kelimelere cümlenin yüklemi denir. Bazı cümlelerde bir fiil ile oluşur, bazı cümlelerde ise fiil bir isim olarak çekimlenir. Yani ek fiil almış olu. Buna göre yüklemin türü fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak ikiye ayrılır.Fiil cümlesi...

Aile Türleri

Aile Türleri, aile içerisindeki yönetim şeklinde göre, ailenin yaşamış olduğu yere göre ve ailenin büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Aile türleri sınıflandırılırken aileyi ilgilendiren sosyal, kültürel, psikolojik, birey sayısı, yaşama şekli, maddi, manevi ve çevresel tüm faktörler göz önüne alınır. Ailenin Büyüklüğüne Gö...

Hamster Türleri

Hamster türleri, alında çok çeşitli olabilmektedir. Hamsterlar direk olarak farelere benzetilmektedir. Hamster türleri, özellikle yıllar ilerledikçe ülkemizde daha fazla beslenen hamsterlara bağlı olarak daha da artmaktadır. Ülkemizde de beslenen birçok farklı hamster türü bulunmaktadır. Bu türlerin en büyük farklılıkları tabi ki renkleri ve...

Mektup Türleri

Mektup Türleri, iş mektupları, özel mektuplar ve resmi mektuplar olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Bu mektup türlerinden farklı olarak manzum şekilde( şiirsel ) yazılan mektuplarda vardır. Mektup türünün diğer edebi eserlerden ve yazı türlerinden farklı özellikleri vardır. Öncelikle bu tür tamamen bağımsızdır ve kurallar içerisinde yaz...

Kertenkele Türleri

Kertenkele türleri, sürüngen bir hayvan olan kertenkelenin Türkiye'de 66 adet, Dünyada ise 3000'e yakın türü bulunmaktadır. Kertenkeleler sıcak ve kurak yerlerde yaşarlar. Ancak bazı kertenkele türleri ise suda yaşarlar. Kertenkeleler genellikle dört ayaklı ve her ayağında beş adet parmak bulunmaktadır. Kertenkelelerin vücutları genellikle p...

Yanık Türleri

Yanık türleri; ısı, elektrik, kimyasallar, sürtünme, radyasyon, yıldırım çarpması gibi nedenlerle vücut üzerinde ortaya çıkan yaralanmalara denir. Yanıklar nüfus edilen yere göre, derinin bölümlerine göre veya kas, kemiğe işlemesine göre derecelendirilir. Oluşum nedeni en çok sıcak cisimlerle veya ateş ile olan temastan kaynaklıdır. <...

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri

Aşık Edebiyatı Nazım Türleri, Edebiyatımızda önemli yeri bulunan nazım türlerinin başında aşık edebiyatı gelmektedir. Bu edebiyat türünün verilen örnekleri genellikle sözlü ürünler olup ünlü ozanlar tarafından aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Son dönem aşık edebiyatı sanatçıları ise Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş ve Aşık Gülabi'di...

Evcil Kedi Türleri

Evcil Kedi Türleri: Kediler genel olarak insanlarla iç içe yaşayan evcil hayvanlardır. Gerek insanlara arkadaş olmak, gerekse evde yaşayan haşere türü hayvanları avlamak adına insanların yanında büyük önemi vardır. Bu makalede derleme ile elde ettiğim bilgiler sonucu en iyi ve cana en yakın olan evcil kedi türlerini tanıtacağı...

Keçi Türleri

Keçi Türleri, Çiftlik hayvanlarına göre ekonomisi düşük olan keçilerin beslenmesi ve bakımı oldukça kolaydır. Eti ve sütü sayesinde çiftçilere gelir sağlayan birçok keçi türü bulunmaktadır. Keçi türleri nelerdir?Kıl keçisi, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen kıl keçisi Akde...

Fıkra Türünün Özellikleri

Fıkra Türünün Özellikleri, genel olarak bellidir ve fıkra türü bu özellikleri ne kadar çok taşırsa o kadar ilgi çekici olur. Fıkra, bir kişinin herhangi bir konuyu ya da bir olayı kendi anlayış, düşünce ve görüşleri ile anlattığı, kanıtlama gereği duymadığı ve hoş bir mizah kullandığı kısa düşünce yazılarına denir. Fıkra türleri gene...

Bilimsel Araştırma Türleri

Bilimsel araştırma türleri, araştırmanın yapıldığı yere, konuya, amacına, fiili haline göre bölümlere ayrılmaktadır. Bilimsel araştırma, bir sorunun giderilmesi için planlı ve sistemli bir şekilde bilgileri toplaması, analiz edilmesi, çözümlemesi ve raporlaştırmış olarak açıklanmaktadır. Bilimsel araştırmalar kendi arasında 7 alt grupta inc...

Grafik Türleri

Grafik Türleri, Grafik: İstatistiksel bilim dalında birçok çeşitli yöntemler sayesinde elde edilmiş sonuçların çizgi şekillerin kullanılmasıyla ifade edilmesine grafik denir. Grafikler günlük hayatta sıkça karşımıza çıkar, bilgilerin daha kolay ve anlaşılabilir hale gelmesini sağlar. Grafik Türleri

Fabl Türünün Özellikleri

Fabl Türünün Özellikleri, Fabl Latince bir kelime olup hikaye anlamına gelmektedir. Zamanla bu anlam davranış kurallarına ve ahlak ilkesine göre şekil almıştır. Burada yapılan amaç hayvan ve bitki gibi canlı varlıklarla birlikte cansız varlıkların konuşturulmasıyla birlikte ortaya ders vereci bir hikaye çıkmaktadır. Fabl türünün özellikle...

Kaktüs Türleri

Kaktüs türleri, dikenli bir bitki olan kaktüs en fazla tropik bölgelerde ve çöllerde görülmektedir. Bitkinin yapraklarıyla çiçekleri diken biçimindeki yapısı, karakteristik özelliğidir. Kaktüs türleri oldukça fazladır. Boyları en fazla yaklaşık 12 metre kadar olabilir. Su ve yağış ihtiyacı az olan kaktüs türleri evlerde de bakılabilir. Bazı ...

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Yüklemin türüne göre cümleler, Cümle içinde kullanılan eylemler cümlelerin yüklemleridir. Bazı cümlelerde eylem kullanılmaz. Bir isim yüklemin görevini yapar veya fiiller isimleştirilerek yüklem olurlar. Yüklemin türüne göre cümleler isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılırlar.Türkçede -mak, -mek eki alabil...

Elbise Türleri

Elbise türleri, Elbiseler kadınların hem günlük hayatta hem de özel günlerde vazgeçemeyecekleri, şıklıklarını tamamladıkları olmazsa olmaz bir parçalardır. Kişinin üzerine giydiği her kıyafet de mekana, ortama veya günün özelliğine göre değişiklik gösterir. Mesela evin içinde rahat olarak giyilen bir elbiseyle bir akşam yemeğine gidilmez yad...

Üslup Türleri

Üslup Türleri konusunu araştırmak için öncelikle üslup veya diğer adıyla biçem nedir sorusuna cevap verilmelidir. Üslup, Arapça üslûp kelimesinden gelmekte olup, tarz, yol, usul ve biçim anlamlarına gelmektedir. Edebiyat terimi olarak ise üslup, sanatçının eserinde dili kullanma biçimi, anlatım şekli veya özellikleri olarak ifade edilir. Yan...

Ölçme Türleri

Ölçme türleri kendi arasında 2'ye ayrılır. Bunlar doğrudan ölçme ve dolaylı ölçme türleridir. Dolaylı ölçme türü ise kendi arasında 2 kısıma ayrılmaktadır. Göstergeli ölçme ve türetilmiş ölçmelerdir. Şimdiden gelen bu ölçme türleri hakkında bilgi vermeye makalemizde aynı zamanda ölçme türleri arasındaki farklardan da bahse...

Dilin Türleri

Dilin Türleri, İnsanların duygu, düşünce ve isteklerinin anlatmak için kullandıkları işaret ya da seslere dil denir. Toplumlar kendi aralarında iletişimi daha etkin bir şekilde sağlayabilmek, istediklerini karşı tarafa aktarmak için dilleri icat etmiştir. Dilin kelime hazinesi o dili konuşa bilen insanların ihtiyaçlarına gör...

Strateji Türleri

Strateji Türleri; Kelime anlamı olarak yöneltme, gönderme, gütme,sevk etme anlamına gelen strateji; önceden belirlenen amaca geniş vadede ulaşmak için izlenen yola denir. Bir çok alanda strateji kavramı kullanılır. Örneğin; işletme yönetiminde strateji, diplomaside strateji, askerlikte strateji, politikada stratejidir.İşletm...

Ayak Türleri

Ayak Türleri, insan vücudu için önemli bir yere sahip organlardan olan ayak türleri iskelet yapısının dengesini sağlar. Dik duruşa kaynaklık eden ayak sağlam bir bedende iki adettir. Kemik, bağ ve kaslardan oluşmaktadır. Vücut yükünü taşıdığı için yoğun çalışma faaliyeti gösterebilir. Yaşamı kolaylaştıran ayak türleri, zıplama, yürüm...

Örümcek Türleri

Örümcek Türleri zehirli ve zehirsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ama çoğu zehirlidir. İnsanların geneli örümceklerden korkarlar ve korkmakta haklıdırlar. Çünkü örümcek sokarsa zehirlenme oranı çok yüksektir. Örümcek türleri:Brezilyalı Gezen Örümcek: Bu örümcek, zehirli örümcekler...

Ses Türleri

Ses türleri, erkek ve kadınlarda farklılık gösterebilir. Erkekte bulunan ses türleri ve kadında bulunan ses türleri olarak ikiye ayrılır. Bu yazımızda erkekte bulunan ses türlerini ve kadında bulunan ses türlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Erkekte Bulunan Ses Türleri:Kontrteor: Erkeklerde k...

Plan Türleri

Plan Türleri, Plan, günlük hayatın içinde sistemli ve düzenli olarak işleri sıralamaktan bir sanat eserinin yaratılma sürecindeki aşamaların ön hazırlığına kadar hayatın birçok alanında önemli bir yer tutan disiplinli çalışma araçlarından biridir. Kullanım alanlarının genişliği birçok plan türünün ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Zaman ak...

Türkiyede Yılan Türleri

Türkiyede yılan türleri, ülkemizin tüm bölgelerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Son derece zararsız yılan türleri olduğu gibi aynı zamanda çok daha tehlikeli olan yılan türleri de bulunmaktadır. Bu nedenle kesinlikle bu yılan türlerinden uzak durmanız sizin için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra belirtmek isterim ki Türkiye'de bulunan bazı...

Ciklet Türleri

Ciklet Türleri; aşağıdaki makalemizde bilinen ciklet türleri hakkında bilgi aktaracağız.Ciklet balıkları, Akvaryum sevenler için vazgeçilmez bir balık türüdür. Ciklet balığının farklı ve değişik renkli türleri bulunmaktadır, işte bu yüzden evlerine bir renklilik, parlaklık katmak isteyen balık severler ciklet...

Göç Türleri

Göç türleri, göç, insanların yaşadıkları bölgelerden başka yerlere kalıcı veya geçici olarak gitmeleridir. İnsanları göçe iten bazı nedenler vardır. Bu nedenler erozyon, kuraklık, deprem, sel, volkanizma gibi doğal afetler olabilir. Bunun yanında savaş, nüfus mübadelesi,sınır değişikliği gibi siyasi nedenler; iş imkanları gibi ekonomik...

Cümle Türleri

Cümle Türleri, cümleyi oluşturan kelimelerin anlamlarına, sözcüklerin cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik şekillerde sınıflandırılırlar. Temel olarak cümle türleri şu şekilde sınıflandırılır;Yüklemlerine Göre Cümle Türleri;Cümle yüklemine göre incelenirken yüklemi oluşturan sözcüklerin türü inc...

Paragraf Türleri

Paragraf Türleri; Bir olay, bir duygu, bir düşünce tek bir cümle ile anlatılabildiği gibi birden çok cümle ile de ifade edilebilir. Bir konu hakkında birden çok cümlenin meydana getirdiği bu cümle gruplarına paragraf adı verilir. İşlenen yazı içinde ise paragraflar olay paragrafı, tahlil paragrafı, fikir paragrafı, betimleme, çözümleme parag...

İnek Türleri

İnek türleri, Türkiye'de birçok inek türleri vardır. Genellikle doğu bölgelerinde çokça bulunmaktadırlar. İneklerin birçok türleri vardır. Bu türlerde zararlı olanlar da var zararsız olanlar da var. Genellikle zararsızlar vardır. İnek türlerinin yararları vardır. Örneğin et süt yoğurt gibi bu gıdaların inek türlerine göre tatla...

Afiş Türleri

Afiş türleri, afişler toplumsal yapı içinde yer alan gereksinimlere uygun sosyal olarak politik ticari ve kültürel alanlarda her şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan çoğu resimli duvar ilanlarıdır. Afişlerin her biri konularına ve amaçlarına göre bir gruba koyabiliriz. Ancak afişleri genel olarak tanımlamakta ve sınırlandırmada büyük bi...

Anime Türleri

Anime Türleri, Japonca kökenli olan anime sözcüğü animasyon ve çizgi film karışımı anlamına gelir. Animeler genellikle Japonların manga adını verdikleri çizgi romanların televizyona uyarlanması sonucu ortaya çıkarlar. Her ne kadar Japon çizgi filmi olarak anlatılsa da animeler sadece çocuklar için yapılmaz. Animeyi yetişkin b...

Erik Türleri

Erik türleri: Erikler, Doğu Anadolu'nun yüksek yaylaları ile güneydoğu Anadolu'nun kurak ve çok sıcak yerleri haricinde her bölgede yetişen bir meyvedir. Farklı dönemlerde oluşan eriklerin farklı biçim ve büyüklükteki meyvelerinin ince kabuğu, türlere göre yeşil, sarı, kırmızı ve mor renklerdedir. Ülkemizde en çok can eriği, papaz eriği...

Koltuk Türleri

Koltuk Türleri, Koltuklar, ev dekorasyonunda ve konfor açısından önemli bir yere sahiptirler. Evin en çok kullanılan alanlarından biride salondur. Hem oturma odası için hemde salon için kullanılan iki türlü koltuk takımları vardır. Koltuk türlerini şu şekilde sıralayabiliriz.Avangarde koltuk türü, ...

Kumaş Türleri

Kumaş Türleri, teksti konusunda çok büyük önem taşımaktadır. Günlük hayatta kullandığımız kıyafetlerin hemen hemen hepsi mutlaka bir kumaş türüne aittir. Bu kumaş türleri, bazen insan sağlığı üzerinde de olumlu ya da olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Özellikle naylon kumaşlar insan sağlığı üzerinde çok daha olumsuz sonuçlara neden olmak...

Gazel Türleri

Gazel Türleri, Gazel, divan edebiyatında kaside ile beraber en çok kullanılan nazım şekillerinden birisidir. Birçok divan şairi eserlerini bu nazım şekli ile yazmışlardır. Gazelin belirli bir kalıpları vardır. Dörtlük şeklinde yazıldığı neredeyse hiç görülmez. Gazel türleri genelde 5-15 arası değişebilen beyitlerden oluşur. 5 t...

Yangın Türleri

Yangın Türleri, maddelerin ısı ve oksijen ile birleşmesiyle yanma reaksiyonu başlayıp birçok sebeple oluşan yangın türleri meydana gelir. Tehlikeli nitelikteki yangının oluştuğu alanda maddi hasar ve can kaybı oluşabilir. Yangın türleri, dikkatsizlik, ihmalkarlık ve tedbirsizlikten kaynaklanmaktadır. Ateşin kontrol altında tutulmaması...

Saat Türleri

Saat türleri; İlk insandan günümüze kadar zaman önemli bir olguydu. Zamanın ölçülmesi ise çeşitli yollarla yapılmaktaydı. İlk zamanlarda saatin hesaplanması işi güneşin gökteki hareketlerine göre tahmin edilmekteydi ancak zamanın ilerlemesi ile insanlarda saatleri çeşitli yollarla hesaplamaya başladılar. Bunun için toprağa yerleştirdi...

Engel Türleri

Engel türleri, zihinsel ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Bu engeller genellikle doğuştan olan bir durumdur. Fakat trafik kazası gibi bir durum yaşayanlar fiziksel engelleri kaza sonrası meydana gelebilir. Örneğin hiçbir engel problemi olmayan bir kişi kaza sonucu gözüne cam girmesi sonucu gözünü kaybedebilir ve bu durum onu fiziksel en...

Küçük Köpek Türleri

Küçük köpek türleri günümüzde başta kadınlar olmak üzere insanların çok ilgisini çeken durumlardandır. Özellikle bu tür köpeklerin küçük olması hem sevecen hem de apartman hayatına uyum sağlayacakları için birçok hayvansever kişi küçük köpek türlerine ilgi duymaktadır. Küçük köpek türlerinin geneli uzun tüylüdür. Görüntüleri itibari ile sald...

Dilekçe Türleri

Dilekçe türleri, içeriklerine göre belirlenir. Dilekçeler edebi yazı türlerinden olan bildirim nitelikli yazılardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Dilekçe bir sorunun çözülmesi, bir dileğin iletilmesi ve benzeri durumlar için yazılan yazılardır. Dilekçeler mutlaka iletilmek istenilen makama hitaben yazılır. İçeriğinde olaylar anlatılı...

Yıldız Türleri

Yıldız türleri, Gökleri süsleyen yıldızların bir çok çeşidi ve ismi bulunmaktadır. Yıldızlar türüne göre farklı anlamlar taşıyan ve burçlara yorumlar katan gök cisimleridir. Yıldız türlerinin isimleri yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Araştırmalar ilk olarak Babil'de başlamıştır. Uzmanların Babil'de yıldızları öncelikle gözlenm...

Serçe Türleri

Serçe Türleri, serçe kuşları hemen hemen her yerde yaşamakta. Bazen evinizin çatısına yuva yapmakta bazen bir ağacın tepesine yuva yapmaktadır. Serçe türlerinin genelde kül renginde olup 10 santim boyunda, en fazla 25 gram ağırlığında olan küçük kuşlardır. Serçe türleri oldukça neşeli ve hiperaktif bir kuş çeşididir. Serçe türlerinin huni şe...

Paragrafta Anlatım Türleri

Paragrafta anlatım türleri; Türk Dili ve Edebiyatının temel konularından bir tanesini oluşturmaktadır. Edebi metinler duygu, düşünce ve olayların farklı üsluplar kullanılarak anlatıldığı metinlere verilen isimdir. Yazar bir edebi metini oluştururken değişik anlatım şekillerinden istifade edebilir. Paragraftan oluşan metin ile anlatılan ...

Kanser Türleri

Kanser türleri, vücutta farklı organlarda bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan kanser türlerinin, klinik bulguların, şekilleri, tedavisi de birbirinden farklı olur. Gelişen teknolojiye rağmen hala ölümlerin büyük çoğunluğuna kanser hastalıkları sebep olmaktadır. Her geçen gün kanser hastalarının sa...

Günlük Türü

Günlük Türü, bir kişinin gün boyunca yaşadıklarını, gördüklerinin ve hissettiklerini günü gününe tarih atarak yazdığı samimi ve kısa yazılara denir. Günlük türü edebi eserler arasında en özel türdür çünkü yazılan eserlerin başkası tarafından okunma kaygısı yoktur. Günlük türü günü gününe yazıldığı için yazarın görüşleri,...

Fotoğraf Türleri

Fotoğraf Türleri, Fotoğraf, kelime olarak cisimlerden yansımış elektromanyetik dalgaların yoğunlaşması ile ortaya çıkan karelere fotoğraf denir. ilk fotoğraf makinesi 1800 lü yıllarda bulunmuştur ve bu güne kadar teknolojik açıdan pek çok evrim geçirerek günümüzdeki modeller haline getirilmiştir. Günümüzde fotoğrafçı olmadan ve ya fot...

Eser Türleri

Eser türleri, Türk Dili ve Edebiyatı açısından çok büyük önem taşıyan ve Türkiye'de okulların hemen hemen hepsinde 6. sınıftan hemen sonra Türkçe dersi altında öğrencilere öğretilmektedir. Aslında herkesin bilmesi gereken eser türleri oldukça basit bir konudur. Ancak yine de birçok kişi bu konuda yeterli bilgiye sahip değildir.

Bağlama Türleri

Bağlama Türleri: Toplum tarafından saz veya başka bir isimde bağlama olarak bilinmektedir. Türk Halk Müziğinde oldukça çok kullanılan çalgıların, başında gelmektedir. Bağlamanın hem yörelere göre hem de kendi içinde değişik türleri olan bağlama, elle, mızrap, tezene veya parmaklarda çalınmaktadır. Bağlamanın bütün sazları, gövde, göğü...

Tekne Türleri

Tekne Türleri, Tekne kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren deniz araçlarıdır. Bir çok tekne çeşitleri vardır. Bu tekne çeşitleri kullanım amaçlarına göre farklı ebatlarda ve yapıda kullanıma hazırlanmıştır. Özellikle denizcilerin ve deniz sevenlerin büyük ilgisini çeken teknelerin özelliklerini oldukça fazladır.T...

Turizm Türleri

Turizm Türleri; Türkiye coğrafi şartları, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve önemlisi uygun fiyatlı turizm seçeneklerinden dolayı bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu durumu sadece yukarıda ki şartlara bağlamakda ülkemizde ki turizm gelişmesine tek başına tabi ki etken değildir. Turizm gelişmesi için bir çok etkenin bir araya ...

Eğitim Türleri

Eğitim Türleri; Eğitim inanların gelişmesine, yetiştirmesini de ve topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde en etkili kurumdur. Eğitim kurumu sadece okullarla sınırlı olamamakla beraber yaşam boyu süren bir süreçtir. Kişilerin edindikleri bilgiler onların yeteneklerini, bilgi ve becerilerini de ortaya çıkarmaktadır.Eğitmenler edindikleri k...

Koşma Türleri

Koşma Türleri, aşık edebiyatının en sevilen ve sıkça kullanılan bir şiir biçimidir. Koşmalar aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik ve toplumsal olayları konu edinen şiir türüdür. Koşmalar en az 3 en fazla 6 dörtlükten oluşur ve 11'li hece ölçüsü kullanılır buna rağmen 6'dan çok dörtlük kullanılan koşma türleri de vardır. Kendine özgü kafiye...

Fonksiyon Türleri

Fonksiyon türleri, 7 farklı şekilde bulunmaktadır. Fonksiyon; X ve Y, iki boş olmayan iki kümeler olsun, X'in her bir elemanı Y'nin bir elemanına eşleyen f bağıntısına fonksiyon denir. Fonksiyon olabilmesi için X kümesindeki bir eleman B kümesindeki bir elemana iki kez gitmeyecektir. X kümesi tanım kümesi, Y kümesi değer kümesidir. Fonk...

Flüt Türleri

Flüt türleri konusu incelenecek olursa, öncelikle flüt denilen çalgının ne olduğu bilinmelidir. Flüt, uzun yıllardan beri var olan tahta üflemeli bir çalgıdır. 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olan flütü, ilk kullanan kişinin Yunan Tanrıçası Athena olduğu bilinmektedir. Flüt, yüzyıllardan beri gelişen ve çok çeşitli bir çalgı olduğu için fl...

Alerji Türleri

Alerji Türleri, bağışıklık sisteminin vücuda giren alerjenlere verdiği çeşitli tepkilerin genel adıdır. Kişideki alerjinin temel nedeni genetik yapıdır. Bu nedenle bir kişide alerji türleri görülüyorsa muhtemelen ailesinin diğer üyelerinde de aynı alerji gözlenebilir. Alerji türleri bağışıklık sistemi ile ilgili bir zafiyet ...

Japon Balığı Türleri

Japon balığı türleri: Sazangiller familyasına ait bir türdür. Akvaryum balıklarının en çok beslenen türleri arasındadır. Japon balıklarının bakılması ve üretilmesi kolaydır. Soğuk suda yaşayabilen bir balık türüdür. Birçok Japon balığı türü bulunmaktadır.Japon Balığı TürleriPonpon ...

Demokrasi Türleri

Demokrasi türleri; 3 kategori altında toparlanabilir. Bunlar temsili demokrasi, yarı temsili demokrasi ve doğrudan demokrasi şeklindedir. Demokrasi kavramı bir devletin içerisinde yaşayan halkın kendisini yönetecek kişileri seçebilme hürriyetine sahip olmasını ifade etmektedir. Yani demokrasi sayesinde bireyler doğrudan ya da dolaylı bi...

Sincap Türleri

Sincap Türleri, sincapgiller ailesine mensup uzun kuyruğu olan tüylü ve kemirgen memeli hayvanlardan olan sincapların birçok türü vardır. Dünyada birçok coğrafya alanına yayılım göstermişlerdir. Doğal yaşam bölgeleri orman, koruluklar, tabiat parkları ve ağaçlık alanlardır. Tüy renkleri genel olarak kırmızı, sarı, kahverengi tonlarında olup ...

Dünyadaki Müzik Türleri

Dünyadaki Müzik Türleri, dünyadaki evrensel bir dil olan müzik, seslerin çeşitli notalar ile düzenlenme sanatıdır. Duygu ve düşüncelerin sesli ifadesi olan müzik hangi tür de olursa olsun mutlaka belli bir kesime hitap etmektedir. Sevinçli, üzüntülü, duygusal ve önemli anlarımızda mutlaka kendimizi ifade edecek bir müzik tarzı b...

Mantar Türleri

Mantar Türleri, doğada kendiliğinden çıkan ve yetişen, bunun yanında kültür mantarı olarak da yetiştirilen bazıları gıda olarak yenebilen bazıları ise zehirli olduğundan tüketilemeyen doğada binlerce çeşidi bulunan bir bitki türüdür. Basit yapılı organizmalar olan mantarlar, klorofil barındırmayan kök, gövde ve yapraklardan oluş...

Analiz Türleri

Analiz Türleri, Somut, soyut yada maddi manevi bir nesneyi yada düşünceyi temel bileşenlerine ayırarak parçaların tek tek incelenmesi işlemini analiz denir. Elde edilmek istenen sonucun ne olacağına dair fikir yürütme işlemi analizin bir parçasıdır. Parçalar arası ilişkiler analiz türlerinden yararlanılarak değerlendirilir. Felsefe ve p...

Tetra Türleri

Tetra Türleri; Afrika, Orta ve Güney Amerika sularında yayılmış olan ve yayıldığı alanın genişliğine bağlı olarak birçok farklı çeşidi olan bir türdür. Sert karakterli ve dişli yapıları yüzünden birçok farklı türle birlikte ve bitkili akvaryumlarda beslenmeleri önerilmez. Yumuşak yapılı bitkileri parçalar, diğer türleri öldürebilirler. 6 ila...

Reklam Türleri

Reklam Türleri: Markanın bugünü, yarını herşeyi doğru iletişimden geçer. Reklamın yaratıcı olması aslında o reklamın etik zorunluluğudur. Çünkü; yaratıcı bir iş bütçeyi maksimize eder ve markayı sadece zihinlerde değil gönüllerde var eder. Reklam, günümüz ihtiyaçlarını ve beklentilerine cevap veren bütünleşik bir iletiş...

Kaz Türleri

Kaz Türleri, kaz, kuğudan az küçük ördekten de biraz büyük ve ayakları perdeli, yassı gagalı ve genellikle otçul kuş cinslerinden biridir. Dünya'da bir hemen hemen sulu olan bölgelerde yaşamakta. Kaz türlerin ortalama yaşam süresi 20-30 arasında değişmekte. Kaz türlerin genelde otçul olduğu bilinir ama böcek, küçük omurgalılar ile beslenenle...

Yılan Türleri

Yılan Türleri, Yılan, sürüngenlerden, zehirli ve zehirsiz türleri olan, ince, uzun ve ayaksız olan canlıların genel adıdır. Yılanların çoğu genellikle zehirsizdir. Yılanların zehirli veya zehirsiz olduğunu anlamak sadece uzmanlar tarafından anlaşılır. Hiç bir yılan taciz edilmediği müddetçe saldırmazlar. Ayrıca yılanlar tarım alanlarındaki f...

Yaprak Türleri

Yaprak Türleri, yaprakların dal üzerindeki dizilişlerine göre, kenarlarının girintili çıkıntılı olmasına göre, bitkinin çeşidine göre, yaşadığı ortama göre, ilkime göre ve yaprağın şekline göre birçok gruba ayrılmıştır. Yaprak türleri genel olarak bitkilerin terleme, besin hazırlama ve soluma görevlerini yerine getirir. Bu yüzd...

Sözlük Türleri

Sözlük Türleri;Bu yazımızda sizlere sözlük türleri hakkında bilgiler vereceğiz. Sözlük bir dildeki kelimelerin çeşitli yönlerden anlamlarını veya farklı dillerdeki anlamlarını açıklamaya çalışan yazılı belgelerdir. Sözlükler İngilizce – Türkçe sözlük gibi bir lisanın başka bir lisana göre karşılığını göstermek için kullanıldığı...

Vahşi Kedi Türleri

Vahşi kedi türleri ve tehlikeli olan türleri kaplanlar, leopar, aslanlar ve jaguardır. İnsanların büyük bir çoğunluğu bu türleri bilmektedir, bir de bilinmeyen türleri bulunmaktadır. Vahşi kedi türleri çok iyi bir avcıdırlar ve et ile beslenmektedirler. İçlerinde soyları tükenmek üzere olanları da vardır.

Papağan Türleri

Papağan Türleri, kanatlı kuşlar içerisinde önemli bir yere sahip olan kıvrık gagalı, kalın dilli, tüyü parlak ve çeşitli renkleri olan papağan türleri eğitildiğinde birkaç kelime olarak konuşabilen nitelikteki sevimli, sıcak kanlı hayvanlardır. Tüyleri yeşil renk hakim olmak üzere kırmızı, sarı, mavi, beyaz ve siyah renklerde olabilir. Genel...

Konuşan Papağan Türleri

Konuşan Papağan Türleri, kıvrık gagalı, kalın dilli, parlak ve renkli tüylere sahip genellikle sıcak ülkelerde yayılım gösteren konuşma yetenekleri olan birçok papağan türü vardır. Yaşam alanları yağmur ormanlarındaki geniş ağaç kovukları, kayalıklar ve çalılıkların iç kısımlarıdır. Doğadaki seslerini taklit edebilme özelliğindeki papağan tü...

Tür Adı

Tür adı, bir diğer adı cins isimdir. Bir cins ya da türden sözcükleri karşılamak maçıyla kullanılır. Tür adı içinde özel isimler de yer almaktadır. Ancak özel isimler türün sadece birini karşıladığı için dar bir anlam içermektedir. Fakat tür adı bir türün tamamına verilen isimdir. Bu nedenle de özel isimden daha geniş anlamı var...

Saksı Çiçek Türleri

Saksı Çiçek Türleri, ev ve ofislerin dekorasyoununda şüphesiz en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Saksı çiçek türleri genellikle ofiste çalışma masalarının üzerinde ve evlerin balkonunda sıkça tercih edilmektedir.Saksı çiçek türleri Afrika Menekş...

Masal Türleri

Masal Türleri, evvel zaman içinde kalbur saman içinde diye başlayan ve hayal kahramanlarının başından geçen olağan dışı olayların yer, zaman bildirilmeden sözlü olarak anlatıldığı edebiyat türüne masal adı verilir. İnsanlar, periler, cinler, devler masalların kahramanlarıdır. Masallar her ne kadar çocuklar için derlense de büyük...

Ceza Türleri

Ceza Türleri; Ceza, hukuksal olarak ''suç işleyen kişiye suçun büyüklüğüne göre uygulanan istenmeyen yaptırımlar'' olarak tanımlanmıştır. Bu tanım günlük hayatta da kullandığımız ceza tanımına denk düşer. Ceza türlerini oluşturan temel faktör işlenen suçun karşılığında hangi cezanın uygun olduğudur. Burda önce suçun tanımı yapılır, ardından ...

Sanat Türleri

Sanat türleri; Sanat bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin hepsi ve bu anlatım yapıldıktan sonra yaratıcılık ortaya çıkmıştır. Farklı sanat tanımlarının yanı sıra sanatı böylede tanımlamakda olasıdır: Sanat; yeteneklerinin, yaratıcılığını ve düş gücünün; mimari, resim, müzik, tiyatro ...

Doğal Afet Türleri

Doğal Afet Türleri, genel olarak can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Birbirinden farklı 31 adet doğal afet türü bulunmaktadır. Doğal afet türleri tamamen doğal yollarla oluşur fakat bazı durumlarda insanların da etkisi vardır. Afetin türüne göre etkisi, etki süresi ve verdiği zarar değişiklik gösterir. Bazı afet türleri bir and...

Kılıç Türleri

Kılıç türleri, tarihimizden bu yana kadar kullanılmıştır. Genellikle metallerdir. Sivri, delici, kesici ve ateşsiz bir savaş aletidir. Tarih boyunca bir çok uygarlık kendini savunmak için çeşit çeşit kılıçlar çıkarmıştır. Kılıçlar genellikle özel kılıflarla taşınır. Kılıcın tutulan yerine kabza denir. Kılıçlar genellikle özel desenlere ve mo...

Sıfat Türleri

Sıfat türleri, sıfatlar ön isim olarak da isimlendirilebilir. İsimlerin önüne gelerek onların anlamlarını ve niteliklerini belirten sözcük türleridir. Sıfatlar kendi aralarında iki ayrılırlar. Bunlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır. Niteleme sıfatları alt başlıkları olmamakla birlikte sadece “nasıl” sorusunu sorar. Belirtme ...

Beyanname Türleri

Beyanname türleri; beyan edilen gelir türüne göre değişiklik göstermektedir. Türk Vergi Sisteminde belli başlı beyanname türleri bulunmaktadır. Beyannameler türlerine göre belirtilen süre içerisinde doldurularak bağlı bulunulan vergi dairesinin tahakkuk servisine verilir. Beyannamelerde bazı bilgilerin ve imzanın bulunması zorunludur. B...

Gemi Türleri

Gemi türleri, amaçlarına göre faklılık gösterir. Gemi, su üstüne duran belli bir kütle ve büyüklüğe sahip ulaşım aracıdır. Çeşitli gemi türleri bulunmaktadır. Tanker, savaş, tekne, konteyner, yük, yat örnektir.Gemi türleri nelerdir?Ticari gemilerBalıkçı gemil...

Hukukta Yaptırım Türleri

Hukukta yaptırım türleri, birbirinden farklı özellikler sahiptir. Yaptırım genel olarak hukuk düzeni içerisinde bir fiilin karşılığı olarak uygulanan müeyyideye verilen isimdir. Bu müeyyideler ülkede hakim olan hukuk sistemine göre değişir. bazı ülkelerde ağır cezalar uygulanmakta iken bazı ülkelerde ise verilen cezaların niteliği daha ...

Edebi Yazı Türleri

Edebi yazı türleri; genel olarak şiir ve düz yazı olarak bilinmektedir. Edebi yazılar, duygu ve düşüncelerin anlatıldığı metinlere verilen isimdir. Herkesin ruh haline hitap eden edebi yazı türleri bulunmaktadır. Bu yazı türleri kişilerin duygu ve düşüncelerine hitap etme durumuna göre ilgi görür. Edebi yazı türlerinde şiirleri kaleme a...

Motor Türleri

Motor türleri, günümüzde motorlu araçların oldukça artmasına bağlı olarak daha da önem gösterilen durumlardan biri haline gelmiştir. Özellikle günümüzde otomobil ve motorlu hava araçlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak ülkemizde motor türlerinin üretimi ve araştırılmasıyla ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır. Motor türleri günümüzde Silindi...

Gezi Yazısı Türü

Gezi Yazısı Türü, Bir kimsenin gezip gördüğü yerleri yazı ile anlattığı eserler gezi yazısı türü içine girer ve seyahahatname olarak da adlandırılır. Gezi yazısı türleri sıklıkla tarih ve coğrafya bilimlerinde yardımcı kaynak olarak kullanılmakta ve eskidikçe önemi artmaktadır. Bilinmeyen, görülmeye değer bir yeri, bir memleketi, o memleketi...

Rüzgar Türleri

Rüzgar türleri, Rüzgar, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru, yatay şekilde yönelim göstermesine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgarların oluşumu basınç merkezlerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Rüzgar türlerini orta okuldan lise, hatta üniversite hazırlık kitaplarında bulmak mümkündür. Ve her sene müfredatta yerin...

Boya Türleri

Boya Türleri, Boya insanın hayatına renk katan eşsiz renkleri ile insanların maneviyatına kuvvet veren renklerdir. Bu nedenle hayatımıza renk katan renkleri seçerken özen göstermeli ve kendimize en uygun renk ile hayatımızı bütünleştirmeliyiz. Bazen boyadığımız bir duvar yepyeni bir görünüme sahip olarak içinde bulunduğumuz mekanı ferah...

Asit Türleri

Asit türleri, organik asitler ve inorganik asitler olmak üzere ikiye ayrılır. Asitler suda iyonlaşabilmelerine göre kuvvetli asit ve zayıf asit şeklinde nitelendirilirler. Kuvvetli asitler daha çok inorganik asitlerden oluşurken zayıf asitler organik ve inorganik asitlerden oluşur. Bunlar, doğal olarak sentezlenebildikleri gibi yapay ...

Araba Türleri

Araba türleri, tarza, zevke ve kullanışa göre değişik çeşitleri vardır. Araba, insan ya da başka birşey taşımak için kullanılan motorlu ve motorsuz kara ulaşım aracıdır. İlk zamanlarda motorsuzlar vardı. Bunlar hayvan veya insanlar tarafından çekilmekteydi. Şuan da hala turistik amaçlı atlarla kullanılan faytonlar mevcuttur. Tarihi olarak Sü...

Edebi Türler

Edebi türler, heyecan uyandırma, estetik zevk verme gibi amaçlarla yazılan türdür. Bu türler kurmaca metinlerden oluşur. Olay, kişi, zaman ve mekan gibi unsurlardan oluşur.Edebi türler 2'ye ayrılırlar. Olay çevresinde gelişen edebi türler Coşku ve heyecanı dile getir...

Veri Türleri

Veri türleri, Bir organizasyonu, sanatsal faaliyeti, edebi metini, geometrik sayımı veya her hangi bir tezi geliştirmek için araştırma, akıl sürütme ve tartışma sonucu elde edilen ilk bilgilere veri diyoruz. Veri elde etmek için deneme, gözlem veya ölçüm gibi eylemler kullanılır. Ekonomik rekabetin son sürat ilerlediği çağımızda yapılac...

Video Türleri

Video türleri, dosya biçimlerine göre farklılıklar gösteren verilerdir.Bu biçimleri birer kapsayıcı olarak görebilirsiniz. Kapsayıcıların asıl görevi belli bir codec bileşeni kullanarak verileri sıkıştırmaktır. Örneğin, MP4 gibi bir dosya biçimi MPEG-4 codec bileşeni kullanılarak sıkıştırılmış veri içerir. Ancak, Audio Video Interleaved (AV...

Anı Türünün Özellikleri

Anı türünün özellikleri, anı türünün özelliklerin yazmadan önce anının tanımını yapmakta falda vardır. Anı, bir kişinin belirli bir dönemde gördükleri veya yaşadıkları değişik hadiseleri kendi duygu ve düşünceleriyle kendi bilgisine dayandırılarak anlattıkları yazı türüdür. Anı yaşanmış olaylara değinir. Hep görmüş ve yaşamış kişiler olarak ...

Dosya Türleri

Dosya Türleri, Bilgisayar içerisinde kullanabileceğimiz dosyaların birçok çeşitleri ve türleri mevcuttur. Çalıştırılabilir olan program dosyası, resim dosyası, müzik dosyası, müzik doyası, metin dosyası, metin dosyası, veri tabanı dosyası da bunlardan sadece bazılarıdır. Aynı türe sahip olan dosyaları tek bir klasör içeri...

Kağıt Türleri

Kağıt Türleri; Kağıt MÖ.2 Yüz yılda keşfedildikten sonra insanlığın gelişiminde büyük bir rol oynamıştır. Kağıt türleri kullanılacağı yere ve baskı şekline göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin bir defter veya kitap ile bir gazete, derginin kağıtları aynı değildir. Başlıca Kullandığımız Kağırt TürleriBirinci H...

Koşu Türleri

Koşu Türleri, Avcı toplayıcı bir toplum olan insanlar ilk önceleri avlanmak için koşu yaparlardı. Gidilmek istenilen yere hızla gitmek için yapılan eylem koşu olarak adlandırılabilir. Koşu ile ilgili bilinen en önemli yazılı kayıtlara Pers'lerin Helen coğrafyasına saldırısı sırasında bu günkü Yunanistan'ın Maraton kentine doğru Hele...

Büyümeyen Kedi Türleri

Büyümeyen Kedi Türleri, Kedi sevenler ya da besleyenler belki de evlerinde besledikleri kedinin çok küçük olmasını isterler, ancak böyle bir dünya yok bütün canlılar doğduklarındaki gibi kalmazlar. Günler geçtikçe beslenmelerinde yerinde olursa çabucak büyürler. Ancak tabi birde normalin altında büyüyen yani kendi ırkından ve cüssesin...

Kartal Türleri

Kartal Türleri, Kartallar dünyanın hemen hemen her yerinde yaşar, ancak en çok tercih ettikleri genel olarak dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamlarını sürdüren etçil olan kuş türleridir. Belki de dünyada en çok uçarak yükseklere çıkan bir kuş türüdür. Bu kuşların görme yetenekleri oldukça iyidir. Bu hayvanlar yuvalarını yüksek tepeler...

Arı Türleri

Arı Türleri, zar kanatlılardan olan uçan böcek familyasına ait türlerdir. Her cinsten arıların vücudu, karın, göğüs ve baş kısmından oluşur. Doğal yaşam alanları ağaç üzerindeki petek veya kovanlar olup biyolojik ihtiyaçlarına uyan çiçeklerin arasında yaşayabilirler. Gövdeleri yumuşak yapılı tüyle kaplıdır. Tüylerinin rengi türlerine göre de...

Büyük Kedi Türleri

Büyük Kedi Türleri, Kükreme yeteneği olan kedilere büyük kedi türleri denmektedir. Büyük kedi terimi 100 kiloyu geçen kediler için kullanılır. Kilo da ayırt edici bir özelliktir. En büyük kedi türleri Panthera üyesine ait olanlarıdır. Büyük kedi türlerinin yok olmasında ki en büyük etkenler doğa...

Virüs Türleri

Virüs Türleri, mikroskobik enfeksiyon sebep olan sadece canlı hücrelere giriş yapan virüslerin birçok türü vardır. Bitki, hayvan, insan mikroorganizmaları virüsün bulaşıcı etkisine açıktır. Virüs ile ilgilenen bilim dalı "viroloji" olmaktadır. Bu dal genel anlamda mikro biyolojinin alt dalı kapsamında değerlendirilir. Virüs türleri, e...

Şeker Türleri

Şeker türleri, şeker bilindiği üzere şeker pancarından veya şeker kamışı bitkilerinden elde edilmektedir. Bu iki bitki içerisinde çok miktarda sakaroz bulunmaktadır. Bitkilerden ayrıştırılan sakaroz işlenerek birçok alanda kullanılan şeker oluşturulur. Bu şekerler pasta yapımında, içecek ve yiyecek sektörlerinde, çikolata ve benzeri ür...

Geleneksel Tiyatro Türleri

Geleneksel tiyatro türleri, denildiği zaman akıllara edebiyatımızda kökenleri çok eskiye dayanan eserler gelmektedir. Bu makalemizde sizlere bu türlerden birkaçını paylaşacağız. Bunların isimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:KaragözKuklaMeddahÇengiOrtaoyunuKöy seyirlik oy...

Destan Türleri

Destan Türleri, 2 çeşittir. Bunlar yapay destanlar ve doğal destanlardır. Destanlar bir toplumun yaşamını yakından ilgilendiren göç, savaş, kahramanlık ve doğal afet gibi olaylardan sonra şairler tarafından manzum bir şekilde yazılmış eserlerdir. Bu eserlerin bazıları nesilden nesile halk tarafından söylenerek aktarılmış bazıları da b...

Kas Türleri

Kas türleri, kasların anatomik yapılarına göre ve çalışma niteliklerine göre sınıflandırılmıştır. Ancak kas türleri hakkında bilgi vermeden önce kaslar hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Kas, vücudumuzda kemiklere kuvvet uygulayarak vücudumuzu hareket halinde olmasını sağlayan yapılardır. Gelişmekte olan esas hücreciklerin mazodermal t...

Şiddet Türleri

Şiddet türleri, şiddetin sınıflandırıldığı kollardır. Şiddet dediğimiz zaman ilk başta bir insanın başka bir insana yada canlıya verdiği fiziksel zarar akla gelmektedir. Hırpalamak, vurmak vb. durumlar şiddetin ilk başta akla gelen şeklidir. Ancak şiddet türleri şiddetin ayrıntılı olarak ele alınmasını sağlamaktadır.

Ceviz Türleri

Ceviz Türleri, Omega 3 yağ asitleri yönünden oldukça zengin bir içeriği sahip olan cevizin beyin gelişimine olumlu etkileri oldukça faydalıdır. Hafızanın kuvvetlenmesi, konsantrasyon sorunları ve özellikle çocukluk dönemi hiperaktivitenin önlenmesi için tüketilmesi gereken önemli bir besindir. Ceviz türlerinin içerikleri kısmen d...

Kaldıraç Türleri

Kaldıraç Türleri, Çok kolay olan makinelerde, oldukça sıkça kullanılan biride kesinlikle kaldıraçlardır. El arabası, kapıların kollar, küçükken sıkça parklarda oynadığımız tahtara valili bunun gibi birçok örnekte verebilir, bunların tamamı kaldıraç mantığıyla çalışmakta olan şeylerdir. Kaldıraçlar tabiki, herhangi bir ağırlığı olan yü...

Devlet Türleri

Devlet türleri hakkında bilgi sahibi olmadan önce devletin tanımının bilinmesi gerekir. Devlet sınırları belli olan belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların meydana getirdiği, örgütlü haldeki siyasi otoriterin adıdır. Diğer bir ifadeyle bir toprak parçası üzerinde belirli bir insan topluluğunun egemenlik kurmak maksadıyla ol...

Ceket Türleri

Ceket Türleri: Ceketler giyildikleri yerlere, kumaşlarına, görünüşlerine göre çeşitli türlere ayrılırlar. Bu türleri açıklayalım.Kruvaze ceket: Ön kısmı çaprazlama kapatılan, düğmelerinin bir kısmı iliklenebilen bir kısmı da görüntü güzelliği amaçlı bırakılan bir ceket türüdür.<...

Yazılım Türleri

Yazılım Türleri, genel olarak bilgisayar ve tabletlerde gerekli işlerin yerine getirilmesini sağlayan programlardır. Yazılım türleri 3 gruba ayrılır. Bunlar işletim sistemi yazılımları, uygulama yazılımları ve programlama yazılımlarıdır. Yazılım türleri farklı amaçlar için hazırlanmıştır. Bazı yazılım türleri bilgisa...

Okul Türleri

Okul türleri, yaşa, seviyeye, özel veya devlet olmasına, eğitim türüne göre değişir. Okul eğitim öğretim için kurulan binalara denilir. Eğitim veren kişiye öğretmen denir. Eğitim alan kişiye ise öğrenci denir. Okul her çocuk ve yetişkin için gidilmesi gereken yerdir. Kişiler yaşamlarını sürdürebilmek için eğitim almalıdırlar. Okullarda sosya...

Akrep Türleri

Akrep türleri, örümceğimsiler arasında en zehirli olan böcek türüdür. Eklem bacaklılar sınıfında bulunan bu türler, Sıcak ve nemli yerlerde yaşamayı severler. Birçoğunun vücutlarının üzeri kitin adı verilen polisakkarit bir yapıyla kaplıdır. Akrebin dünya üzerinde bu kadar nam salmasının sebebi tabikide sahip olduğu zehirdir. Dünya üzerinde ...

Türler Arası Etkileşimler

Türler Arası Etkileşimler; ilgili konuyu aşağıda açıklayacağızBağ enerjisi; İki atomlu bir gaz molekülünde nötr atomlarını ayrıştırmak için gerekli olan enerji türününe bağ enerjisi denir. Bağlar oluştuğunda veya koptuğunda yeni oluşan farklı özellikteki meydana gelen enerji değişimi yüksek olur. Maddeni...

Elektronik Müzik Türleri

Elektronik Müzik Türleri, Elektronik müzik elektronik aletler ile yapılan müzik türüdür. Elektronik müzik türleri bilgisayar, synthesizer ya da theremin gibi elektronik aletler ile yapılır. Teknolojinin bu denli gelişmesi sonucu elektronik müzik türlerinin sayısı da çok fazla hale gelmiştir. 30 dan fazla elektronik müzik ...

Değişik Ağaç Türleri

Değişik Ağaç Türleri, odun gövdeli uzun yıllar hayatta kalabilen meyveli veya meyvesiz farklı görünüme sahip birçok ağaç türü vardır. Her ağacın boyu ve genişliği bakım şartlarına ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Gövde ve dallar kahverengi yaprak renkleri ise genellikle yeşil olup farklı coğrafyalarda değişik renkte ve boyutt...

Sözcük Türleri

Sözcük türleri; türkçe dil bilgisi kurallarının temelini oluşturan konulardan bir tanesidir. Türkçe dil bilgisi yönünden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de birçok dünya dili içerisinde türkçenin öğrenilmesinin zor olduğu kabul edilmektedir. Sözcükler (kelime) cümleyi oluşturan öğelerdir. Bu öğeler bir cümle içerisinde ayn...

Orkide Türleri

Orkide Türleri; Orkide, salepgiller familyasına ait çok yıllık, yumrulu, iç mekan süs bitkisidir. Her yıl düzenli olarak çiçek açan orkidelerin bazı türleri senede iki veya üç defa açabilir. Orkide ailesinin yaklaşık 35 bine yakın türü vardır. 100 binin üstünde meleziyle en geniş bitki ailesindendir. Bu sebeple de bir çok iklim bölgesinde ye...

Gezi Türünün Özellikleri

Gezi Türünün Özellikleri: eskiden gezi türlerine seyahatname denilmektedir. Gezen ve gören kişilere gezgin denilmekte, gezip gördükleri yerleri ise anlattıkları yazılara gezi yazısı denilmektedir. Gezilen yerlerin, doğal güzelliklerini, insanların yaşayış tarzlarını, kıyafetlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşanılan yerin coğrafi özellikler...

Pamuk Türleri

Pamuk türleri, hem bulunduğu bölge açısından hem de yetiştiği toprak açısından farklı olarak yetişirler. Pamuk ebegümecigillerden ve ana vatanı da Hindistan olan bir bitkidir. Oluşumu kök, sap, çiçek ve tohumdan ibarettir. Pamuk yılı toplam bir yıldır. Toprağın 4-10 cm arası altında kökleri oluşur. Pamuk türleri...

Bot Türleri

Bot türleri, botlar kış aylarında hem erkeklerin hem de bayanların özellikle yağmurlu havalarda kıyafetlerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Üstelik hem çocuklar da hem de yetişkinlerde severek kullanılan botlar, hem ayakları sıcak tutar hem de bir çok kıyafetlerle şıklığı tamamlar. Deri ceketler veya spor tarzı montlar da botların en güzel ta...

Enerji Türleri

Enerji Türleri, bir ülkenin ekonomisi için en önemli unsurdur. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri enerji türlerini elde etmek ve eldeki enerji kaynaklarını kullanabilmek için birbiriyle yarışmaktadır. Enerji günlük hayatın vazgeçilmez unsuru ve ulusal bir ihtiyaçtır. Mevcut enerji kaynaklarının da tükenmesi ülkelerin f...

İş Sözleşmesi Türleri

İş Sözleşmesi Türleri, ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir. İş sözleşmesi türleri işçi ve işveren arasında yapılmaktadır. Kamu işyerleri ile deniz ve havacılık sektöründe yer alan çalışanlar ise 657 sayılı Kanun ve Borçlar Kanunu'na göre sözleşme yapabilmektedirler. 4857 sayılı İş K...

Zarf Türleri

Zarf Türleri, Zarflar, dil bilgisi içerisinde yer alan ve öğrenciler tarafından sıklıkla sıfatlarla ve dolaylı tümleçlerle karıştırılan bir konudur. Sıfatlardan temel farkı eylem bildiren kelimelerden önce kullanılmasıdır. Cümle içinde kullanılma amacına göre ise 5 türe ayrılır. Eylemin durumunu, zamanını, yerini ve miktarını belirtir. Soru ...

Anlatım Türleri

Anlatım Türleri, sözlü anlatım ve yazılım anlatım başlıkları altında 13 ana gruba ayrılır. Bir duyguyu, düşünceyi ya da olayı sözle veya yazıyla ifade etme şekline anlatım denilmektedir. Anlatım türlerinin farklı amaçları vardır. Bu anlatım türleri ele alınan konunun işlenmesindeki amaca ve konunun özelliğine göre değişi...

Dosya Türü Değiştirme

Dosya türü değiştirme, bilgisayarda dosya türü ne olursa olsun uzantısı programa ihtiyaç duyulmadan değiştirilebilir. Dosya türü değiştirme işlemi çok fazla kullanılmayan bir uygulamadır. Fakat bazı öze durumlarda dosya türünün değiştirilmesi gerekmektedir. Değiştirilmek istenen dosya metin belgesi ya da herhangi bir dosya türü ...

Hisse Senedi Türleri

Hisse Senedi Türleri; Bu yazımızda sizlere hisse senedi türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Hisse senedi türleri SPK dan alınan izin ile piyasaya çıkarılır ve her sermaye şirketinin böyle bir hakkı yoktur. Hisse senedi çıkarabilen kurumlar; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile anonim şirketler ola...

Uyak Türleri

Uyak türleri, uyak, mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelerin, eklerin benzerliğine verilen addır. Uyağın diğer adı "kafiye"dir. Bu ismi divan şairlerinin kullanmasından dolayı almıştır. Halk ozanları ise bu türe "ayak" demişlerdir. Yarım kafiye: Dize sonlarında b...

Ot Türleri

Ot türleri, Bitki türlerinin de genel adıdır. Ot, kültür bitkilerine verdiği sakıncalar sebebinden dolayı tercih edilmeyen bitki grubuna verilen genel bir isimdir. Ot türleri, dünya üzerinde yer alan çıplaklıkları kapatarak doğa için bir dinamizim oluştururlar. Bağlarda bahçelerde boş tarım alanlarında yer alırlar. Bazen yol kenarında...

Zeka Türleri

Zeka Türleri; Zeka tipleri daha ortaya çıkmadan önce insanların zeki olup olmadığı yani zeka testleri mantık, matematik ve geometri sorularından oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Çıkan sonuçta sayısal zekaya sahip olmayan insanlar bu testlerden düşük puan aldığı takdirde “düşük zeka” kategorisine girmiş olurlardı. Sadece sayısal ...

Fındık Türleri

Fındık türleri; Fındık huşgiller familyasından olup, Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinin ortak adıdır. Fındık yağışların bol ve özellikle düzenli olan iklim kuşağını sevmektedir. Bununla birlikte hem yağışlı hem de ılık havalarda verimi daha çok olmaktadır. Ülkemizde de karadeniz ikliminde yetişmektedir. Ülkemizde fındık yetişt...

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Anlatım türlerinin sınıflandırılması, yazılacak yazıların amacına bağlı olarak farklı anlatım türleri kullanılmaktadır. Destansı, öğretici, kanıtlayıcı, mizahi, emredici, betimleyici gibi anlatım türleri bulunmaktadır. Bir yazımda bu anlatım türlerinden bir veya bir kaç tanesi kullanılmaktadır. Ayrıca dilbilgisi kurallarına uygun birbir...

Besin Türleri

Besin türleri, içeriğinde barındırdığı vitamin mineral yağ, karbonhidrat gibi maddelere göre türlere ayrılmaktadır. Besin maddeleri hem insanlar hem de hayvanların hayatta kalmaları için mutlaka tüketmeleri gereken maddelerdir. Besin maddelerinin bİr kısmı içeriğinde aynı anda birçok mineral ve vitamini barındırabilir. Besinler sayesind...

Gitar Türleri

Gitar Türleri, Gitar, çok sesli müzikte kullanılan eşlik ya da solo çalışmalarda icra edilen bir enstrümandır. Bulunuşundan bu zamana kadar çok evre geçirmiştir. Müzikteki gelişim, çok seslilik, farklı ses ve ton arayışları, farklı türlerde kullanım olanağı, farklı mecralarda kullanım ihtiyacı gibi durumlar gitarın değişim evr...

İklim Türleri

İklim Türleri, Türkiye'nin yer şekillerinin özellikleri ve coğrafi konumu göz önünde bulundurulduğu zaman ikliminin de farklı iklim şartlarına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'nin kıyı bölgeleri denizlerin etkisi ile daha çok ılıman iklimine sahip olmaktadır. Ancak dağların yüksek oluşu ve kıyıya dik olarak uzanışı deniz etkilerini...

Deneme Yazı Türü

Deneme Yazı Türü, Edebiyatımızda birçok yazı türü vardır. Bu yazı türleri anlatım tarzlarına,kullandığı zaman kiplerine göre değişiklik gösterirler. Bu yazı türlerinden biride deneme yazı türüdür. Deneme herhangi bir konu sınırı olmaksızın seçtiği konularda kesin yargılara varmadan, kendi düşüncelerini kendi kendine konuşuyormuş edası ile ...

Salata Türleri

Salata türleri, salatalar yemeklerin yanında lezzeti ve sunumuyla bir çok sofrada baş yerlerini alırlar. Üstelik renkleri ve görüntüleri de oldukça iştah açıcıdır. Salatalar, diyet yapan kişiler için en doğru besinlerdir. İçerdikleri yeşillikler ve sağlıklı sebzelerle kişi vücuduna da belirli bir zararı yoktur. Üstelik sindirimleri ve hazmı ...

Nazım Türleri

Nazım Türleri, Nazım edebiyatta dizmek sıralamak anlamına gelir. Nazım sözün ölçülü ve ahenkli olarak söylenmesi veya yazılması ve sözlerin genel ismidir. Bu yüzden şiir ve Nazım arasında farklar vardır. Her nazım şiir olmayabilir. Fakat her şiir bir nazımdır. Nazımın şiir olabilmesi için sanat endişesi ile kaleme alınmış olması ve söyleyiş ...

Tarım Türleri

Tarım türleri: Tarım, insanların toprağı işleyerek ondan ürün elde etmesidir. Intansif tarım : Nüfusa göre ekili ve dikili alanların kısıtlı olduğu ülkelerde bu tarım yöntemi uygulanır. Ülkemizde akdeniz ve ege bölgelerinde sera faaliyetlerinde bu yöntem uygulanırken Danimarka, Japonya ve İsveç'te bu tarım y...

Çorba Türleri

Çorba türleri; ülkeden ülkeye değişmekle kalmaz bazen bir ülke içerisinde yöreden yöreye de değişiklik gösterebilmektedir. Çorba Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Hatta öyle ki Ülkemizde çorba sadece yemek saatlerinde değil, gece, sabah bile sıklıkla tercih edilen bir çeşittir. Hal böyle olunca çorba çeşitliliği ...

Sinema Türleri

Sinema türleri, sinemaların detaylı bir şekilde kullanılan veya bilinen ayırma yöntemi ile senaryo çeşidine ayırmadır. Senaryo türleri belirlenirken belirli bir konuyu irdeleme tarzı, belirli bir konunun anlatımındaki davranış, belirli bir konuyu yansıtırken kullanılan gereçler, sinemanın farklı unsurlarının kullanılış biçimi değerlendirilir...

Sinek Türleri

Sinek türleri: İki kanatlı uçan böceklerin çoğuna sinek denir. Dünyanın her yerinde yaşayabilen, çok nüfuslu canlılardır. Dünya üzerinde 120000 sinek türü bulunmaktadır. Sinekler genellikle nemli ortamlarda, kirli su birikintilerinde, bataklıklarda, hayvan ve insan dışkılarının olduğu yerlerde yaşar ve ürerler.Bilinen ...

Sığır Türleri

Sığır Türleri: Şimdiye kadar yapılan tespitlerde dünyada yaklaşık olarak 250,300 civarında sığır türü bulunmaktadır. Bu ırkların bazıları oldukça yüksek verime sahiptir. Gelişmiş, ülkelerde yetiştirilen sığırların verimi son derece yüksek olup, gelişmekte ya da az gelişmiş olan ülkelerde bulunan sığır türleri verimsizdir. İnsanlar içi...

Deprem Türleri

Deprem türleri; deprem yer kabuğu içindeki ani kırılmalar sonucunda ortaya çıkan ani titreşimlerin çeşitli dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsması olayıdır. Bu olay içinde yaşadığımız dünyada insanlara çeşitli zararlar verebilen doğa olayıdır. Dört çeşit deprem bulunmaktadır.Bilinen deprem türleri,

Konuşma Türleri

Konuşma Türleri; Dinleyicilere karşı bir kimsenin belli bir konu üzerinde söylediği sözlere konuşma denir. Günlük hayat içinde kişiler sosyalleşmek için, kendilerini ifade etmek amacıyla ön bir hazırlık yapmadan içinde bulundukları ortama göre rahatlıkla konuşabilirler. Fakat konuşmak aynı zamanda belli bir konuda uzmanlığını göstermek, etki...

Komedi Türleri

Komedi Türleri, Edebiyatımızda komedi denildiği zaman ilk akla gelen husus herhangi bir husus ya da karakterin gülünç olan yanlarının anlatıldığı eğlenceli yapıtlar gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken en temel husus ise komedinin dramın özü olmasıdır. Bu bakımdan komedi türleri için sinema, edebiyat ve tiyatro alanı...

Toprak Türleri

Toprak Türleri, toprak yeryüzünde mevcut olan her türlü bitki örtüsünün beslenmesini sağlayan ve yeryüzünün de en üst katmanında yer alan bölüme verilmiş olan isimdir. Toprağın üst katmanı özellikle insanların ve diğer bütün canlıların beslenmesi için en önemli olan kaynaklarımızdan sadece bir tanesidir. Toprağın oluşumu kısaca dünya oluştuk...

Baykuş Türleri

Baykuş türleri, oldukça fazla sayıdadır. Bir kuş türü olan baykuşlar, ayrı zamanda kendi aralarında da türlere ayrılırlar. Kimi baykuşlar 70 santimetreye kadar ulaşabilir, kimileri ise bir serçe kadar küçük olabilir. Baykuş türlerinin, çoğu özellikleri farklılık gösterse de bazen aynı da olabilir. Baykuş türleri nelerd...

Evlilik Türleri

Evlilik Türleri, Günümüze bakıldığında pek çok evlilik çeşidi vardır. Bu evlilik bazı toplumlarda hiç görülmezken bazı toplumlarda da bir gelenek haline gelmiş olabilir. Bu nedenle evlilik türlerini incelerken asıl ele almamız gereken toplumlardır. Bu evlilik türlerini 4 ana başlık altında bir araya getirerek anlatmamız daha doğru olacaktır....

Fare Türleri

Fare Türleri: Oldukça hızlı kaçabilme özelliğine sahip ve çok hızlı üreyen bir hayvan olan fare, dünyanın her yerinde dağılmış olan hayvanlardır. Kemiricigiller takımından gelen bu hayvanların genetik yapısı insan genetik yapısı ile benzerlik gösterdiği için genellikle kobay olarak kullanırlar. Evde, tarlada ve ambarlarda birçok besin k...

Masaj Türleri

Masaj Türleri, çeşitli kültürlerden faydalanılarak ortaya çıkarılmış ve farklı amaçlara yönelik uygulanmaktadır. Masaj türleri 100 den fazladır ve hepsinin uygulanış şekli, uygulama süresi ve amacı farklıdır. Yine de bu masaj türlerinin ortak amaçları vardır. Masaj türleri en başta psikolojik rahatlama sağlar. Vüc...

Kahve Türleri

Kahve türleri, kahve, beyaz çiçekli ve güzel kokan bir ağacın meyvesidir. Kökboyasıgiller ailesine ait olan kahve, meyve çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilir. Su ya da sütle karıştırılarak hazırlanır. Kahve çeşitleri çok fazla olsa da hazırlanış şekli hemen hemen aynıdır. Kahve ağacı dikildikten 3 yıl sonra meyve vermeye ba...

Drama Türleri

Drama Türleri, eğitim ve öğrenme aşamasında drama çok önemlidir. Drama, tüm eğitimcilerin en kalıcı ve etkili öğrenmenin kendisinin yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğu konusunda birleşmektedirler. Duygu ve düşünceleri beden diliyle anlatma şeklidir. İçsel bir durumun, düşüncenin eyleme dönüşme halidir. Drama ile bir şey düşünür, plan ya...

Kanarya Türleri

Kanarya Türleri, Kanarya ispinozgiller bölümüne girer. Hoş sesi ve güzel görünümü ile tanınmış bir kuştur. Kanaryalar evcil hale getirilmiş ve evcil hayvan grubuna girer. Kafeste beslendikleri gibi doğal ortama da ayak uydurabilen kanarya türleri vardır. Parklarda, bahçelerde, ormanlarda, göl kenarlarında ve meyveliklerde de yaşamları...

Tatlı Türleri

Tatlı türleri; denilince herkesin aklına ilk kendi sevdiği tatlılar gelir. Tatlı denilince hemen hemen herkes için adeta akan sular durur. Herkesin damak zevkine uygun olan tatlı türü ise birbirinden farklıdır. Bazıları için içerisinde şeker bulunması tek başına yeterli iken bazı insanlar tatlı seçimi konusunda daha seçici davranabilir....

Destan Türünün Özellikleri

Destan Türünün Özellikleri, destan türüne göre farklılık gösterebilir. Genel olarak destan, bir toplumu derinden etkileyen göç, doğal afet, savaş, istila gibi olaylardan sonra bir şair tarafından olağanüstü bir şekilde söylenen eserlerdir. Destan türü hem anonim olabilir hem de bir yazar tarafından kaleme alınabilir. Tüm edebi eserle...

Kemik Türleri

Kemik Türleri; kemikler, çok katı bir şekle sahip olmalarına rağmen esnek bir yapıya sahiptir. Kemiğe bu katılığı veren şey içinde bulunan fosfor, kalsiyum ve minerallerdir. İskelet sistemimiz kısa kemik, uzun kemik ve yassı kemik olmak üzere üç bölüme ayrılır.Uzun Kemikler: kalınlığı uzunluğundan daha azdı...

Endemik Bitki Türleri

Endemik bitki türleri; endemik yeryüzünde, dünyada sadece belirli bir bölgede yetişen o bölgenin özelliklerini taşıyan o bölgenin karakteristik özelliklerini sadece o yörenin iklimini barındıran ender bulunan türlere denir. Türkiye'de yaklaşık olarak on bin tane bitki türü bulunmaktadır bunların üç bin tanesi Türkiye endemik olup bu oranla ...

Bitki Türleri

Bitki Türleri, Yer yüzünde bulunan bitki türlerinin oluşumunda bir çok faktör etkili olmuştur. Başta iklim olmak üzere, yüzey şekilleri, Dünya üzerinde yetiştiği bölge, toprağın çeşitliliği, kutuplara veya ekvatoru yakınlığı ve biyolojik etkinlik bunlardan bir kaçıdır. Yeryüzünde bulunan bitki türünün sayısı hakkında doğru bilgi ver...

Dil Anlatım Anlatım Türleri

Dil anlatım anlatım türleri, dil ve anlatım dilimizin kurallarını ele alan bir daldır. Anlatım türleri ise yazı türlerinde kullanılan dil ve yöntem türlerini belirten bir başlıktir. Yazılan yazılarda yazının türüne en uygun olan anlatımı yapmak için bilmemiz gereken bir konudur. Dil anlatım anlatım türleri kendi arasında alt başlıklara ayrı...

Balina Türleri

Balina türleri, Latince adı Cetacea infra takımı içerisinde plasentalı deniz memelileri olarak geçen balinalar, musur ve yunusları kapsamaktadır. Balina türleri 65 milyon yıldır okyanusların kuzey denizleri ve kuzey bölgelerinde yaşamaktadır. Bazıları ise haliç ve nehirlerde de yaşamaktadır. Denizlerin en büyük memeli hayvanıdır. En i...

Koyun Türleri

Koyun Türleri, yaşadıkları bölgeye, beslenme özelliklerine ve bulundukları çevresel faktörlere göre oldukça farklılık gösterirler. Büyükbaş hayvancılığın maddi boyutları ve güç istemesinden dolayı tüm dünya genelinde en çok yetiştirilen küçükbaş hayvancılığı içerisinde koyun türleri ilk sırada yer almaktadır. Koyunlar kendi içlerinde özelikl...

Zeytin Türleri

Zeytin türleri, zeytin ülkemizde farklı bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Bölgelere göre türleri değişiklik göstermektedir. Zeytin besin değeri yüksek bir yiyecektir. Zeytin hem sofralık hem de yağı açısından yetiştirilmektedir. Zeytin yetiştirilip hasadı yapıldıktan sonra bir çok alanda kullanılmak üzere dağıtılmaktadır. En çok sofr...

Pokemon Türleri

Pokemon türleri, çocukken izlediğimiz pokemon çizgi filmleri sayesinde hepimizin hafızalarına kazınmıştı. Gelin hep birlikte bu türlere tekrardan göz atıp hafızamızı tazeleyelim. Ayrıca bu yazımızı pokemon kart oyunlarında, kendinize stratejik yollar çizmek içinde kullanabilirsiniz.Ateş Pokemonları;

Cennet Papağanı Türleri

Cennet Papağanı Türleri, Ana yurdu Afrika olan bu papağan birçok türü vardır. Boyutları ve ağırlıkları türlerine göre değişir. Konuşma yetenekleri zayıf olup sadece birkaç kelimelik zeka hazneleri vardır. Doğal yaşam ortamlarında ormanlarda ağaç kovuklarına barınak kurmuşlardır. Evcil olarak da esaret altında kafes yaşamına uyum sağlayan ...

Çikolata Türleri

Çikolata türleri, her yaştan kişinin zevkle yediği çikolatanın türlü şekillerde ve lezzette olan türleri bulunmaktadır. Fakat çikolata türleri olarak değerlendirildiğinde, altı türde çikolata üretildiğini söyleyebiliriz. Çikolata sevenler bu çeşitler arasında tercihini yapabilir. Severek yediğiniz çikolata türlerinin içeriği hakkında sizlere...

Hareket Türleri Nelerdir

Hareket türleri neledir, Hareket, canlı varlıkların bulundukları yerden başka bir yere yönelmeleriyle yaptıkları eylemlerin genel adıdır. Cansız varlıklar da başka yerden oluşan kuvvet veya desteklerle hareket edebilirler. İnsanın yürümesi bir canlının hareketidir. Fakat bir çiçeğin rüzgar etkisiyle kıpırdaması, cansız bir varlığın destekle ...

Açı Türleri

Açı Türleri, Işın, bir yönü kapalı olan belirli bir yöne doğru sonsuza kadar giden noktalar kümesi olarak tarif edilir. Açı ise başlangıç noktaları aynı olan iki ışının aralarında kalan bölgeyi tanımlar. Aslında açı olarak tarif ettiğimiz şey bir bölgedir. Açılar derecelerle gösterilir. Mesela 17° lik açı gibi. Açı türleri açın...

Maske Türleri

Maske Türleri, Günümüzde bakıldığında her cilde uygun bir çok maske türü bulunmaktadır. Yağlı, normal ve kuru ciltler için ayrı ayrı hazırlanan maskeler cildin doğal nem dengesini koruyarak daha sağlıklı, canlı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Aynı zamanda cildinize en uygun maskeyi uygulayarak cildinizin nem dengesini koruyabilir, za...

Güvercin Türleri

Güvercin türleri, tüy ve yaşam yerine göre değişiklik gösterir. Güvercinler, orta irilikte kısa ayaklı yuvarlak kafalı kuşlardır. Bu kuşlar en iyi yön bulan kuşlardır. Bu nedenle geçmişimizde posta güvercini olarak kullanılırdı. Güvercin türü dünyada yaklaşık 200-300'e ulaşır. Türkiye'de ise ortalama 8 türü yaşamaktadır. Bu kuşlar genellikle...

Vitamin Türleri

Vitamin Türleri, Vücudu onaran, tüm organların daha verimli ve sağlıklı olmasını sağlayan organik maddedir. Kendisi değişmeden başka şeyleri etkileyerek bir oluşuma yol açan ya da bir olayı, oluşumu hızlandıran vücudun en gerekli ihtiyacıdır. Vitaminleri yararlı olduğunu düşünerek gerektiğinden fazla alarak vücutta depolamamak gerekir çünk...

Hareket Türleri

Hareket Türleri, Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesi anlamına gelen hareket, yavaşlama, hızlanma, sallanma ve yön değiştirme hareketi olmak üzere 5 türde ele alınır. Hareket her canlının ortak özelliğidir.Kendi başına hareket eden insan, hayvan ve bitkiler canlı varlıklardır. Çevremizde bulunan varlıkların her biri farklı bi...

Çatı Türleri

Çatı Türleri, herhangi bir binanın en üst katmanı olan çatıların birçok türünün varlığı binaların kötü hava koşullarına yönelik korunmasını amaçlar. Eski zamanlarda yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar düzen kurdukları yapıların üst bölgesine çatı olarak farklı materyaller kullanmışlardır. Günümüzde ise çağ değişimi ile birlikte teknolojik g...

Projeksiyon Türleri

Projeksiyon Yöntemleri; Projeksiyon, bir bölgenin ya da dünyanın tamamının haritasının çiziminde bize yardımcı olan, yapılabilecek bozulmaları en aza indirgemek için oluşturulan özel çizim yöntemlerine verilen addır. Bir diğer adıyla ise iz düşüm yöntemleridir. Bu amaç doğrultusunda farklı projeksiyon yöntemleri kullanılmakta ve her birinin ...

Ulaşım Türleri

Ulaşım Türleri, insanları, hayvanları veya eşyaları bir yerden başka bir yere götürmeye yarayan araçların tümüne kapsar. İlk çağdan beri ulaşım insanoğlunun ihtiyacıdır ve bu ihtiyaç doğrultusunda farklı ulaşım araçları üretilmiştir. İnsanlar daha fazla eşya taşımak, daha hızlı ulaşmak ve daha güvenli yolculuk yapmak için ulaşım tü...

Aydınlatma Türleri

Aydınlatma Türleri, insan yaşamında ışığın ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle birçok aydınlatma türü ile ışık kaynağı kullanılmaktadır. Temel gereksinimlerden olan karanlık bir alanda aydınlık bir ortamın sağlanması doğal veya yapay aydınlatma türlerine bağlıdır. Görme eyleminin gerçekleştirilmesi için öncelikle sağlıklı bir göz yapısının var...

Bulut Türleri

Bulut Türleri, havada bulunan su damla ve kristalleri anlamına gelen bulutların şekil ve özelliklerine göre birçok türü vardır. Bulut türlerinin meydana gelmesinde en önemli etken havadaki su buharının yoğunlaşmasıdır. Renkleri, beyaz, gri ve siyah tonlarında olarak türlerine göre değişkenlik gösterir. Bulutların koyu veya açık renkte olmala...

Roman Türleri

Roman Türleri: Olmuş veya olabilecek olayların anlatıldığı uzun bir edebi tür olan roman, yer ve zaman göstererek yazılan düz yazı biçiminde eserlerdir. Kitapseverlerin oldukça severek okuduğu türlerden olan romanlar, yazarın bağlı olduğu edebi akım, ele alınan konu, yazıldı uslup ve döneme göre türlere ayrılır. R...

Kompozisyon Türleri

Kompozisyon türleri, kimi zaman bir kimsenin kendisini ilgilendiren bir makale, kimi zaman hatırlamak için tarihi atılan bir anı, kimi zaman da insanlığa çeşitli yararları dokunmuş ünlü kişilerin hayatlarını anlatan, kişiliği ve yaptığı işlerin anlatıldığı biyografinin yanı sıra, roman, hikâye, masal, fıkra, sohbet (söyleyişi), dene...

Kimyasal Tepkime Türleri

Kimyasal Tepkime Türleri, Kimyasal tepkime maddenin molekül yapısında meydana gelen değişimler olarak tanımlanmaktadır. Bu değişimler birkaç farklı maddenin yan yana gelerek yeni bir madde ortaya çıkarması şeklinde olabilir. En bilinen örneklerden biri olan su, 2 hidrojen ve bir oksijen elementinin yan yana gelerek yanması ortaya çıkan bir t...

Peynir Türleri

Peynir türleri: Sütten mayalanarak elde edilen faydalı bir besindir. Herkes tarafından sevilen bir besindir. Dünya üzerinde bir çok peynir türü bulunmaktadır. Kullanılan mayaya göre peynirin çeşidi değişmektedir. Peynir en çok koyun ve inek sütünden yapılmaktadır. Besin değeri daha yüksek olduğu için günümüzde keçi peyniri daha çok t...

Kayaç Türleri

Kayaç Türleri, Çeşitli mineraller ve organik maddelerden oluşan kütlelere kayaç denir. Kayaçlar değişik minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşum şekillerine göre gruplandırılırlar. Granit, bazalt gibi çeşitli minerallerdeki kum taşı, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. Kayaçlar oluştukları doğal ortamı y...

İşlemci Türleri

İşlemci Türleri: İşlemciler, İntel ve AMD firmasında üretilen ve günümüzde yaygın olarak kullanılan işlemci türleridir. Daha önceki yıllarda kullanılan, fakat bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle tarihe karışan, Celeron ve Pentium işlemcileri de piyasada bulunmaktaydı. İntel işlemciler, İ serisi olarak karşımıza çıkm...

Kafiye Türleri

Kafiye Türleri; Edebiyatımızda bir çok tür bulunmaktadır. Bu türlerden biride şiirdir. Şiiri diğer türlerden ayıran özellik ise mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Bu ses benzerliğine kafiye bir diğer adı ile uyak diyoruz. Kafiye Çeşitleri,Y...

Felsefe Türleri

Felsefe türleri, savunduğu konu, nesne, konulara göre yedi grupta incelenir. Felsefe, varlık, din, dil, mutluluk, adalet gibi konulardaki sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Düşünce bilimi olarakta adlandırılır. Felsefenin kelime anlamı bilgelik anlamına gelmektir. Bu türde çalışma yapanlara filozof denir. Filozoflar genellikle varlık, ...

Bağlanma Türleri

Bağlanma Türleri, birden çok şekilde incelenebilen ve kişinin başka bir kişiden yakınlık veya ilgi beklemesi sonucu ortaya çıkan davranış türlerindendir. Bu tür davranış bekleyen kişiler kendini güvende hisseder. Bu bağlanma türü gelende anne ile çocuğun ya da çocuk ile annenin arasındaki bağı ifade eder. Bağlanma kuramı insanların bire...

Muhabbet Kuşu Türleri

Muhabbet Kuşu Türleri, Papağan cinsi olan kuş türleri olarak bilinir ve evcil olan kuşlardır. Birçok hayvan sever tarafından sevilen bu kuşlar hem görüntü olarak hemde ses olarak muhteşem bir özelliğe sahiptir. Kuşlar arasında en çok sahibine düşkün olan hayvanlar arasında yer aldıkları için birçok kişi tarafından oldukça tercih ed...

Hücre Türleri

Hücre Türleri, yapısal olarak ikiye ayrılırlar. Canlı organizmaların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı taşına hücre denir. Bütün canlı organizmalar hücrelerden meydana gelmiştir.Hücre Türlerinin SınıflandırmasıHücreler yapı ve özellik bakımından genel olarak ökaryatik ve pro...

Eklem Türleri

Eklem türleri; İskeletin hareket kabiliyetini sağlayan ve kemiklerin birleşim noktalarında yer alan, kıkırdak dokuya sahip eklem türleri oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak 3 farklı türe ayrılmaktadır. İskelet sistemi içinde bulundukları bölgeye göre işlev kazanırlar. Eklem türleri ve bulundukları bölgelere gö...

Konularına Göre Şiir Türleri

Konularına göre şiir türleri, esasen bu şiir türleri hayatımızı anlatan, hayatımızla özdeşleşen bir alt yapının kaynakları diyebiliriz. Yani konularına göre şiir türleri günlük hayatta duygularımızı, düşüncelerimizi, içinde bulunduğumuz konumu, daha önce yaşadığımız olayları konu alan ve bunları hayal ürünüyle ve gerçeğiyle yansıtma biç...

Metal Müzik Türleri

Metal Müzik Türleri; Bu yazımızda sizlere metal müzik ve metal müzik türleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Metal müzik ya da diğer adıyla heavy metal dünya üzerinde herkes tarafından sevilmese de bu müziğe sadık, bu müziğin fanatiği olan pek çok insan vardır. Bu kadar sadık fanı olmasından dolayı da metal müzik türl...

Namaz Türleri

Namaz Türleri; Namaz, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Allah kullarını sadece kendine ibadet etmeleri için namazı farz kılmıştır. Namaz İslamın 5 temel şartından biridir. İbadetlerin en güzellerinden biri olan namaz bizi Allahü tealaya yaklaştırır. Namaz kılmak ergenlik çağına girmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her müslü...

Rehberlik Türleri

Rehberlik Türleri, birey sayısına göre, hizmet alanına göre, öğretim basamaklarına göre, temel işlevlerine göre ve problem türüne göre değişiklik gösterir. Rehberlik türlerinin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile ilgili insani ve demokratik bir anlayış vardır. Rehberlik çalışmalarında en temel ilke iyi bir liderdir. Psikolojik ...

Elma Türleri

Elma Türleri; Elmanın tarih boyunca bir çok türü olduğu bilinir, farklı şehirde ve ülkelerde yetişir. Elmaların 1000 farklı çeşidi vardır ve bu çeşitler arasında farklı tada sahip olanlarda vardır. Özellikle elma yetiştiriciliği ilk olarak Rusya, kuzey anadoluda ve orta asyada bulunarak yetiştirildi.Bilinen Elma Türler...

Risk Türleri

Risk Türleri, bir zarar ya da kayba sebep olabilecek bir olayın meydana gelebilme durumunun türlerini ifade eder. Tehlike anlamını da nitelendiren risk birçok gruba ayrılmıştır. İleriye dönük ortaya çıkma olasılığına sahip ancak meydana gelip gelmeyeceği hususunda kesin bir bilginin olmamasını belirtir. Risk türleri sınıflandırılırken...

Söyleşi Türünün Özellikleri

Söyleşi türünün özellikleri, bir diğer adı "sohbet" olan, makalelerin daha samimi bir havada senli, benli ifadelerin yoğunlukta olduğu karşılıklı konuşma tarzında olan yazılardır. Gazete ve dergilerde söyleşilere sıkça yer verilir, okuyucuların severek okuduğu kısımlar arasında yer alır çünkü bu tür yazılarda okuyucuya bir şeyi kanıtl...

Tiyatro Türleri

Tiyatro türleri, konuları ve türlerine göre dört gruba ayrılır. Tiyatro, oyuncuların bir sahnede seyircilere sergiledikleri gösteridir. Duygu ve düşünceleri hareketle ifade etme biçimidir. Bir sahne sanatıdır. Tiyatro bir olaya,eyleme ve konuşmaya dayanır. Tiyatroyu diğer edebi eserlerden ayıran özelliği okumak dinlemek değil sergilenmiş olm...

Kaside Türleri

Kaside türleri, yazılan makama ve kullanılan söz sanatlarına göre değişir. Kaside, din ve devlet adamlarını, Peygamberi ve Allah'ı övmek amacıyla yazılar şiirlerdir. Kaside Arap edebiyatından Türk edebiyatına geçer. Kaside aşkı ve doğayı işleyerek pastoral şiirlere benzemektedir. Son beyite makta denir. Kasidenin en güzel bölümüne beytül kas...

Hukuk Hangi Puan Türü

Hukuk hangi puan türü sorusu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır. Eğitim ve sınav sistemimizde yapılan değişiklikler, bir sistemin benimsenmeden diğerine geçilmesi, öğrencileri mağdur etmekte ve kafalarının karışmasına neden olmaktadır. Son birkaç yılda, bölümlerin puan türleri değişmekte ve öğrenciler bu d...

Keklik Türleri

Keklik Türleri, Sülüngiller familyasından gelen keklik, genellikle orman ve ovalarda topluluk şeklinde yaşayan bir kuştur. Dünyada, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika da, ülkemizde ise, Karadeniz Bölgesi haricinde diğer bölgelerde bulunur. Ömürleri yaklaşık 15-20 yıl arasında olan bu kuşlar, kurt, böcek ve bitki tohumları ile beslenirler. Keklik t...

Diş Türleri

Diş Türleri; Günlük olarak yaptığımız kişisel bakımların en önemlisi de ağız ve diş sağlığıdır. Ağız ve diş sağlığı hafife alınmayacak kadar önemlidir. Diş hastalıkları ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Sindirimin başladığı yer olan ağız içindeki dişler kesmeye, koparmaya, parçalamaya ve öğütmeye yardımcı olur. Dişlerin sağl...

Sohbet Türünün Özellikleri

Sohbet Türünün Özellikleri, sohbet yada söyleşi olarak da bilinen bir yazarın günlük olaylardan seçtiği bir konuyla ilgili olarak kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, yüzeysel ve okuyucusuyla konuşuyormuş gibi içten bir havayla yazdığı yazılardır.Özellikleri: Genellikle günlük ...

Eleştiri Türü

Eleştiri Türü, Her hangi bir sanat ürününün ya da düşünce eserlerinin olumlu ve olumsuz veya zayıf ve güçlü taraflarını belirtmek için yazılan yazılara eleştiri (tenkit) adı verilmektedir. Eleştirinin amacı, sadece zayıf ya da olumsuz yönünü ortaya sermek olmamalıdır; objektif olarak değerlendirerek her yönünü ele almak olmalıdır....

Öykü Türleri

Öykü türleri, birçok açıdan kategorize edilebilir. Hikayede bazen olay bir planın içinde, zaman, kişi ve yer ilişkisi içinde incelenirken bazen de hikayeden incelenen bir olaydan çok yaşama dair bir kesit ya da insandır. Öykü türlerini detaylı olarak anlatmadan önce öykü hakkında bilgi vermek daha faydalı olacaktır. Öykü, gözleme veya tasarl...

Metal Türleri

Metal Türleri, Doğada tek başına veya dağınık olarak bulunabilen ısı ve elektrik iletkenliği oldukça yüksek çoğunlukla oksitlenmeye uygun, yüzey parlaklığı kendine has olan kimyasal elementlerdir. Metal elementlerin proton sayısı, elektron sayısından fazla olduğundan elektronların protonları perdelemesi nadiren görülür. Bu duruma katyon...

Fiilimsi Türleri

Fiilimsi türleri konusunu anlamak için fiilimsinin ne olduğunu bilmek gerekir. Fiilimsiler, fiilden türeyen, olumsuzları yapılabilen ancak haber kipiyle veya dilek kipiyle çekimi yapılamayan ad, sıfat, zarf görevlerinde kullanılabilen sözcüklerdir. Fiilimsi konusunun tek bir başlık altında incelenmesi zor olduğundan fiilimsi türleri ş...

Motosiklet Türleri

Motosiklet türleri, kullanım yerlerine göre değişir. Motosiklet iki ya da üç tekerlekli araçtır. Bisiklet benzeyen motosiklet genelde 2 kişiliktir. Motosikletlerin ilk örnekleri Amerika Birleşik Devletlerinde görülmüştür. İlk zamanlarda insanlar bisikletlere motor takarlardı. Hem daha az maliyetli olurdu hem de daha hafif taşınması ve sürülm...

Sigorta Türleri

Sigorta Çeşitleri, kişinin belli bir prim ödemesi karşılığında, yasa ile korunma altına alınmış olan sigortalanabilir menfaatlerine zarar gelmesi halinde bu zararı karşılayabilmesi için yapılan çift taraflı bir sözleşmedir. Sigorta kesinlikle kazanç kaynağı olarak düşünülmemelidir. Belli rizikoların gerçekleşmesi halinde kişiyi ...

Çevre Kirliliği Türleri

Çevre kirliliği türleri, 6 çeşittir. Bunlar ışık kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliğidir. Şimdi bu çevre kirliliği türlerini daha kapsamlı bir şekilde inceleyelim.Çevre kirliliği türleri nelerdir?Işık Kirliliği: Nüfus çoğaldıkça pa...

Bisiklet Türleri

Bisiklet Türleri, gün geçtikçe artmaktadır. Bisiklet sürmeyi sevenler için bisikletin her türü güzeldir. Bisiklet türleri görünüş olarak birbirlerine çok benzerler bu yüzden çoğu kişi tarafından kolay kolay ayırt edilemezler. Fakat bisikletler kendi aralarında sınıflandırılır. Size bu bisiklet türleri hakkında bilgiler ...

Rock Türleri

Rock Türleri, Rock müzik genellikle elektrogitar, bateri, basgitar, org ve piyano gibi enstrümanların kullanımı ile ortaya çıkan sert bir müzik türüdür. İlk çıktığı yıllarda küçük bir fan kitlesine sahip olan rock müzik, Chuck Berry ve Elvis Presley gibi isimlerle ismini bütün dünyaya duyurmayı başarmıştır. Rock müzik yapan g...

Bakteri Türleri

Bakteri türleri, oldukça çeşitlidir. Bir çok çeşidi bulunan bakteriler vücutta hastalığa neden olan mikroorganizmalardır. Bakteriler çeşitli hastalıklara neden olur. Bazen hafif bir enfeksiyon bazen, ülser bazende çok farklı hastalıkların sebebi olarak gösterilen bakteriler çeşitli yollarla insan vücuduna girmektedir. Çoğu zaman hijyen ...

Anayasa Türleri

Anayasa türleri, genellikle ülkenin ne kadar hukuk kurallarına uygun ve demokratik şekilde yönetildiğinin açık bir delili sayılabilir. Şöyle ki devletler anayasaya göre yönetilir ve başta anayasanın yapım süreci, hazırlanma şekille yöntemi gibi durumlara göre ülkelerin gelişmişlik durumu ortaya konulabilir. Anayasa bir devletin kuruluşu...

Sohbet Türü

Sohbet Türü; Sohbet, kelime anlamı olarak konuşup görüşme yarenlik etme anlamlarına gelir. Bir yazı türü olarak sohbet ise makale planına uygun şekilde hazırlanmış ama konuşma uslübu ile samimi bir dil kullanılarak hazırlanır. Diğer bir adı ''söyleşi''dir. Yazar bir konu hakkındaki kişisel görüşünü konu hakkındaki temel çalışmalar üzerinden ...

Divan Edebiyatı Türleri

Divan edebiyatı türleri, Tarih boyunca Türkler tarafından geliştirilen divan edebiyatı Osmanlı İmparatorluğu zamanında zirve yaparak yaklaşık altıyüz yıl Türk edebiyatının çalışma alanını oluşturmuştur. Divan edebiyatı nazım ve nesir, yani şiir ve düz yazıdan meydana gelir. Şiirsel anlatım düz yazıdan daha baskındır. Divan edebiyat türl...

İhracat Türleri

İhracat türleri, oldukça çeşitlidir. İhracat yani dış satım bir ülkenin ekonomisine önemli bir katkı yapar. Ülkede üretilmiş olan herhangi bir malın döviz karşılığında başka ülkelere satılması ihracat olarak tanımlanır. İhracat yapanlar yani ihracatçılar gerekli koşulları sağlayarak, malın yabancı ülkeye satışını gerçekleştirerek, ülkeye döv...

Yakıt Türleri

Yakıt türleri, günümüzde insan hayatının birçok yerinde hayati önem taşımaktadır. Öyle ki sanayiden tekstile, eğitimden sosyal yaşama kadar insan hayatının birçok yerinde yer alan yakıtlar, bu kullanımları nedeniyle çok ciddi bir yere sahiptir. Günümüzde kaynağına göre yakıt türleri bolluk açısından değişiklik göstermektedir. Ancak yakıtları...

Palamut Türleri

Palamut Türleri: Karadeniz ve Marmara'nın en önemli balıklarındandır. Beslenmek inin bahar aylarında Karadeniz'e gider, son baharda Çanakkale, Marmara'ya kadar inerler. Genellikle sıcak ve ılık denizlerde, açıkta ve kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli bir balık türüdür. Çok hızlı hareket eder, çok zekidir. Palamut Türle...

Zamir Türleri

Zamir Türleri, yapılarına göre zamir türleri ve isimlerin yerine tutma şekillerine göre zamir türleri olarak 2 ana başlık altında toplanır. İsim olmamalarına rağmen ismin yerini tutan sözcüklere zamir denilmektedir. Zamir türleri genel olarak isim soyludurlar ve anlamlarından çok görevleri ağır basar. Zamir türleri cümlede ...

Fiil Türleri

Fiil türleri; fiiller varlıkların yaptıkları veya etkilendikleri iş, hareket, durum ve oluşları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatmada kullanılan kelimelere fiil denir. Fiiller anlattıkları hareketin özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlarda iş fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleridir. İş fiille...

Felsefe Bilgi Türleri

Felsefe Bilgi Türleri; Felsefenin bir alt dalı olan epistemeloji yani bilgi felsefesi var olan bilgileri kaynağını ve nereden elde edildiklerini inceler. Aynı zamanda bu bilgileri nerede kullanacağımız ve bilginin özünü irdeler. Bilgi özne ve nesne arasındaki anlamlı ilişkiden ortaya çıkar ve tek bir çeşit bilgi yoktur. Farklı bilgi türleri ...

Yazım Türleri

Yazım türleri; İnsanların duygu, düşüncelerini insanların hayallerini sözlü olarak yada yazılı olarak karşıdaki kişiye etkileyici bir şekilde aktarılması isteği. Bu sebepten dolayı edebiyatın doğmasına neden olmuştur. Edebiyat türünün oluşumu içerisinde yazının biçim ve özelliklerine yazım türü denilmektedir.Yazım türle...

Pil Türleri

Pil türleri, kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve bunu depolayan cihaz olan pillerin çeşitli sınıflara ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu enerji tek kullanımlık ise, sistem şarjsız; tekrar kimyasal enerjiye dönüştürülüyor ise, sistem şarj edilebilir özelliğe sahiptir. Pil denilen cihaz, 1791 yılında Lui...

Pasaport Türleri

Pasaport Türleri; Kişilerin kendi vatanlarının haricinde başka bir ülkeye gidebilmek için uluslar arası imzalanan protokole pasaport denir. Yurt dışına çıkmak istediğimizde mutlaka pasaportlarımızı çıkarmamız gerekir. Çalıştığımız iş kategorisine ve yurt dışına çıkma sebebimize göre verilecek pasaportun şekli ve rengi değişecektir. Aşağı...

Linux Türleri

Linux Türleri, çok farklı amaçlar için kullanılan ve serbestçe dağıtılabilen UNIX işletim sisteminin türevlerinden bir tanesi de linuxdur. Linux türleri internet üzerinden meraklı olan birçok kişi tarafından geliştirilmeye devam edilmektedir. Birçok kişisel bilgisayarda ve alanda Linux türlerini kullanmak mümkündür. Linux tü...

Mermer Türleri

Mermer türleri, kireç taşı gibi karbonatlı kayaların bilimsel adı mermerdir. Kesilip işlenerek parlayabilen her taş cinsi mermer olarak kabul edilir. Mermerlerde kendi içlerinde mermer türlerine ayrılır. Geçmişten günümüze her alanda sıkça kullanılan yapı ham maddesidir. Ülkemizde mermer kaynakları ve mermer türleri bulunmaktadır. Mermerde k...

Edebiyat Türleri

Edebiyat Türleri, genel olarak 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Edebiyat duygu, düşünce, hayal ve olayları dil ya da yazı aracılığı ile estetik bir üslup ile ifade etme sanatıdır. Edebiyat türleri eserlerin birçok özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma da edebiyat türleri sözlü anlat...

Divan Edebiyatı Nazım Türleri

Divan edebiyatı nazım türleri: Divan edebiyatı Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyata Divan edebiyatı denir. Arap ve Fars edebiyatından esinlenerek gelişmiştir. Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin sebebi şairlerin şiirlerini divan el yazısı ile yazıp bu kitaplarda toplanmalarından kaynak...

Çizim Türleri

Çizim Türleri, Çizim bir şeyi yapmaya başlamanın ilk adımıdır. Her ressam her çizimi oluşturamaz. Bu da kişiye özel bir yeteneğin olması gerektiğini gözler önüne serer. Bir çok şeyin çizimi yapılabilir. Bu çizimleri belirlemek için çizimin çeşitli türleri vardır. Bu çizim türleri, teknik resim, ölçekli çizim ve reklam çizimi olarak sınıfland...

Çam Türleri

Çam Türleri, Orman ağacı denilince akla ilk gelen çam ağacıdır. Çam ağacı iğne yaprakları ve kozalaklarıyla bilinir. İğne yapraklı oluşu nedeniyle her mevsim yapraklıdır. Kerestesi ve yakacak olarak aranan bir ağaçtır. Çamgiller familyasının pinus cinsinden ağaçtır. Yetişmesi neredeyse her iklim ve toprak çeşidinde mümkündür. Yetişme ba...

Sohbet Yazı Türü

Sohbet Yazı Türü, bir kimsenin düşünce ve görüşlerini fazla derine inmeden, okuyucularla konuşuyormuş gibi içten bir şekilde yazdığı edebi eserlere denir. Çoğu insan karşılıklı konuşmayı sevdiği için sohbet yazı türünü de severek okurlar. Herkes iyi bildiği ve hakim olduğu bir konuda sohbet yazısı yazabilir. Sohbet yazı türü...

Harita Türleri

Harita türleri, haritaların amaçlarına ve kapsamlarına göre sınıflandırılırlar. Birçok sektörde kullanılan haritalar, şekillerine ve kullanım alanlarına göre değişik nitelikler göstermektedir. Harita, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belli oranlarda küçültülüp bir düzlem üzerinde aktarılması ile elde edilen çizime denir. Bir kentin im...

Makale Türünün Özellikleri

Makale Türünün Özellikleri, Makale, seçilen herhangi bir konuda bir gerçeğe açıklık kavuşturmak, bu konu hakkında sahip olunan görüş ve düşünceleri dile getirmek veya bir düşünceyi desteklemek ve savunmak için yazılan yazılara denir. Yani makaleler bu yeni görüş ve düşünceleri destekleyip ispatlamak için yazılan üstün araştırma gerektiren il...

Nutuk Türü

Nutuk türü; Bir topluluğa karşı belli bir fikri savunmak, bir duyguyu aşılamak, topluluğa moral vermek için yapılan ateşli ve uzun konuşmalar nutuk türüne girmektedir. Bu türün diğer bir adı ise ''söylev''dir. Nutuk türü, coşkulu konuşmalar ile kitleleri tek bir ülkü üzerinde hem fikir kılabilir, yenilmek üzere olan bir orduyu motive edilebi...

Oruç Türleri

Oruç türleri, Oruç, İslamın beş şartından biridir. Yılda bir ay Ramazan ayında tutulan oruç Allah'a karşı kulluk görevimizi yapmak için güneş doğmadan başlayıp gün batımına kadar geçen sürede hiçbir şey yeyip içmeden geçirilen süreye denir. orucun Arapça kelime anlamı ''bir şeyden uzak durma kişinin kendini tutması ve engellemesidir''....

Hatıra Türü

Hatıra Türü, bir kişinin yaşadığı ya da gördüğü olayları kaleme aldığı yazılara denir. Hatıra türünde yazar olayları kendi bakış açısı ve yorumları ile anlatır. Hatıra türü kişinin yaşadığı dönem ve kişi hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Tarihsel olayların öğrenilmesine yardımcı olur. Hatıra türünde yaza...

Kabak Türleri

Kabak türleri, lif bakımından zengin bir sebzeler içerisinde ilk sırada yer alan kabağın birçok türü vardır. Vitamin ve mineral bakımında enerji deposu olan kabağın her türü sağlıklı pişirme koşulları altında tüketildiğinde vücudun zararlı maddelerden arınmasına imkan tanır. Besin değeri yüksek bir gıda olması sağlık açısından faydalı sebzel...

Köpek Türleri

Köpek türleri, köpeklerin farklı özelliklerine göre oluşturulur. Aynı ırktan olan, benzer özellikleri bulunan köpekler tür olarak gruplandırılır. İnsanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, duygusal değişimleri hızla algılama özelliği bulunan köpekler, evcil hayvan beslemek isteyen kişilerin en fazla tercih ettiği canlılar arasındadır. Sahibiyle...

Türlerin Kökeni

Türlerin kökeni, Charles Darwin tarafından kaleme alınan bir araştırma türünde kitabın adıdır. Charles Darwin bir doğa tarihçisidir. 24 Kasım 1859 tarihinde bu kitabı yayınlamıştır.Bilim tarihi açısından çok önemli eserlerden birisi olarak yerini korumaktadır. Bu çalışmasını HMS Beagle gemisi ile 1831 ile 1836 yılları arasında yapmış ol...

Tartışma Türleri

Tartışma türleri, tartışma, karşıdaki kişinin, düşünce, görüş ve duygularını değiştirmeye, kişiyi etkilemeye yönelik yapılan konuşma türüdür. Birbiriyle zıt düşünceye sahip kişiler birbirlerinin düşüncelerini çürütmek için uğraşırlar. Tartışmada savunması yapılan düşünceye tez, karşı çıkılan düşünceye ise antitez denir.

Sevgi Türleri

Sevgi türleri, denilince herkesin aklına sevgi duyduğu yerini kimsenin dolduramadı şeyler karşı hissettiği sevgi gelir. Sevgi insanı hayata bağlayan en güçlü duygulardan bir tanesidir. İnsan ancak sevgi sayesinde yaşar. İçerisinde sevgini olmadığı bir kalp kaskatı kesilir. Her insanın inanamaya ve bağlanmaya ihtiyacı vardır. Bu bağlanma...

Ehliyet Türleri

Ehliyet Türleri; Ehliyet sınıfları 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren değişmiştir. Önceden toplamda 8 olan ehliyet sınıfı artık 18 ehliyete yükselmiştir. Yeni ehliyet sınıflarının oluşmasının nedeni araçlara takılan ek yükler ile ilgili olarak bir takım düzenlemeler yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Araçlara takılacak olan römorkların sını...

Balık Türleri

Balık Türleri; sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelmektedir. Kırmızı etten sonra en çok tercih edilen besinlerin başında balık türleri gelmektedir. Balık türleri aynı zamanda da halk arasında beyaz et olarak bilinmektedir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan balığın özellikle de zihni kuvvetlendirdiği ve protein...

Müze Türleri

Müze türleri,tarihsel ve kültürel değerleri olan nesneleri,yer aldığı dönem, bulunduğu yer, tür ve özelliğine göre ayrılır. Bu antik ürünlerin, anlamı büyük ve özel nesnelerin toplanıp sergilendiği yerlere müze denir. Müzeler, toplumu aydınlatmak, değişen devirlerin gelişen teknolojilerini, gelişimlerini inceleyen bilimsel merkezlerdir. Müze...

Egzersiz Türleri

Egzersiz Türleri; Bu makalemizde sizlere bir takım egzersiz türleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu egzersizler yapılırken bazı durumlarda bir takım egzersiz aletleri kullanmak gerekebilir. Birçok egzersiz türleri bulunmaktadır. Bizler size bu egzersizlerden birkaçını açıklayacağız.Dayanıklılık Egzersiz Türleri (Ae...

Diyabet Türleri

Diyabet Türleri; Diyabet halk arasında şeker hastalığı ismi ile bilinmekte olan diyabet, vücuttaki pankreas adlı organın salgılamış olduğu insülin maddesinin bilinmeyen herhangi bir neden ile az salgılanması, salgılanmasında bir düzensizliğin oluşması veyahut salgılanmasına karşın dokulara etkisinin az olması nedeni ile ortaya çıkan b...

Portakal Türleri

Portakal çeşitleri: Portakal kış aylarının en popüler meyvesidir. Hemen hemen herkesin severek tükettiği portakal vücuda faydaları ile bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı vücudu koruyan bu meyve bir çok hastalığın oluşma riskini azaltmaktadır. Bu nedenle doktorlar tarafından sıkça önerilen bir meyvedir...

Vatoz Türleri

Vatoz türleri; Omurgalı balık türlerinden biri olan vatozlar bilinen 200 farklı türden oluşmaktadır. Bu türlerin bir çoğu kendi yaşam alanları içinde evrimleşerek diğer vatozlardan küçük farklarla ayrılırlar. Türün çoğu üyesi kendini deniz tabanındaki kumların içerisine saklayarak yaşamını kumun içinde sürdürür. Fiziki özellikleri ile diğer ...

Biyografi Türleri

Biyografi türleri, konularına ve kişilerin kariyerlerine göre ayrılmaktadır. Biyografi, bir kişinin hayatını anlatan yazılardır. Kişilerin doğumu,kariyeri,hayatını anlatır. Bir diğer adı yaşam öyküsüdür. Biyografinin yazılışı belirli bir kronoloji şeklinde yazılır. Biyografi türleri:Biyografi<...

Yazıcı Türleri

Yazıcı Türleri, Yazıcı elektronik bir ortamda hazırlanan grafik veya yazılı metinlerin ve yazılı sayfalar halinde dökümünü çıkarmaya yardımcı olan araçtır. Yazıcılar her zaman bilgisayarlara kablo veya usb aracılığıyla bağlanmaktadır. Yazıcı TürleriKarakter yazıcılar

Lys Puan Türleri

Lys Puan Türleri: Genel olarak her sene milyonlarca insanın hayatını belirleyen ve ilerleyen yıllarda kaderini çizen sınavların başında yer almaktadır. Lys sınavının sonucuna göre kişi istediği ve hedeflediği üniversite ve bölüme gitmek için yeterliliğini tespit edilen sınavdır. Bundan dolayı lys sınavı oldukça önemli olmakla birlikte k...

Edebiyat Şiir Türleri

Edebiyat Şiir Türleri, Edebiyatımızda bir çok yazı türü bulunmaktadır. Onlardan biride şiirdir. Şiir duygu,düşünce ve hayallerimizi bir düzene bağlı olarak çekici ve etkileyici bir dil ve ahenk içeren mısralarla aktarılmasıdır. Şiirin edebiyatımızda ki yeri çok büyüktür. Bu büyüklüğe bağlı olarak edebiyat şiir türleri ortaya çıkmıştır. Edeb...

Vize Türleri

Vize türleri ülkelerin kendi topraklarında bulunmak isteyen yabancılar için düzenledikleri izin belgelerinin türleridir. Kısaca vize olarak adlandırılan bu belgeler her ülkenin egemenlik haklarının kullanımı çerçevesinde diğer yabancı ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde bulunabilmesi ile ilgili kuralları düzenler. Bir ülke diğer ülke vata...

Lise Türleri

Lise türleri, Her velinin hayali çocuğunun önce başarılı bir lisede daha sonrasında Üniversitede okumasıdır. Böylelikle meslek sahibi olabilir, faydalı bir birey olarak hayatını sürdürebilir. Bunun için 2016/2017 eğitim yılı itibariyle kademeli olarak girdiği teog sınavlarında yeterli puan alması gerekir. Her yıl arz talep durumuna göre okul...

Mesnevi Türleri

Mesnevi türleri, özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında ciddi bir önem taşımaktadır. Direk olarak kendi aralarında beyitlerden oluşan ve direk olarak aruz ölçüsüyle yazılan şiir biçimidir. Mesnevi türlerinin genel adı, müzdevice denilen tür ile başlamıştır ve 10. yy'da Yusuf Has Hacibin Kutadgu Bilig adlı eseri ile başlamıştır Günümüze...

Tahvil Türleri

Tahvil türleri: Güvenli bir yatırım aracı olan tahviller bankaların, devletin ve anonim şirketlerinin kendisi için finansman sağlamak amacıyla çıkardıkları kağıtlara verilen addır. Kişiye sağladığı olanak ve güvencelere göre birçok tahvil türleri bulunur.Tahvil türleriDevlet tahlilleri, H...

Bilgi Türleri

Bilgi türleri, İnsan çok yönü bulunan bir varlıktır. Bu durum insanın soyut ve somut varlıklar arasında ilişki kurmasını sağlar. Bu nedenle insan için bir değil daha çok bilgi türünden söz etmek gerekir. Bilgi türlerinin ortak özelliği özne ve nesne arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkmalarıdır. İnsan hem kendi dışındaki nesneleri hem d...

Fıkra Türü

Fıkra Türü; Fıkralar küçük öykü niteliğinde ki güldürü fıkraları ve gazete fıkraları diye iki türden oluşmaktadır. Fıkralar, iğneleyici alaycı bir dille yazılmaktadır. Genellikle toplumu ilgilendiren konular seçilir. Fıkra yazarları için konu fark etmez okuyucuları düşündüren zeka oyunları gizli bulunan bazı fıkralarda bulunmaktadır. Fıkra h...

Betimleme Türleri

Betimleme türleri, betimleme tasvir olarak nitelendirilmektedir. Yani doğada var olan canlıların kendine ait olan özelliklerini, duyu organları aracığıyla görünecek şekilde kılması ve bunu resmetme amacı gütmesidir. Betimleme duyu organlarıyla anlatılmaktadır. Mesele dokunarak, görerek, işiterek, koklayarak betimleyici bir anlatım yapılabili...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının ref...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine gö...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gös...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklay...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021