Etik Türleri

Etik Türleri

Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.

Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. Toplum içinde doğru ve yanlış nedir? iyi veya kötü nedir? gibi değer yargılarını belirleyen kurallar ve ilkeler bütünüdür. Bu sözcük, Yunancada; adet, karakter, ve gelenek anlamlarını taşıyan "ethos"tan türemiş bir sözcüktür. Etik, felsefe biliminin dört ana dalından biridir. Ahlak felsefesidir de diyebiliriz.

Etiğin Türleri;
  • Betimleyici Etik (Tanımlayıcı): Davranışlar, inançlar ve moral gibi kavramların tanımlamalarını kapsamaktadır. Betimleyici etik, insanların nasıl davrandıkları ve bu davranışların nedenleri üstünde durur.
  • Normatif Etik (Kuralcı): Nasıl davranmalı? Doğru nedir? yanlış nedir? bunun gibi sorulara moral kurallara göre cevap arayan bir etik türüdür. Normatif etik, nasıl davranılması gerektiği üzerinde durur.
  • Meta etik (Kuralcı): Davranışları anlamlandırma, doğrulama veya onaylama gibi daha teorik olan konuları içermektedir. Etik kuralların kaynaklarını ve anlamlarını araştırmaktadır. Meta etik; bir insan toplumunun belli inanç ile kurallarına göre düzenlenmiş yaşam tarzı olan, ahlaki hayata dair araştırma olarak, normatif etiği varsaymaktadır. Meta etiğin malzemesi normatif etikten gelir diyebiliriz.

Çeşitli Mesleki Etik Türleri;

Din Etiği; Örneğin; Müslümanlıkta; çocuklara,büyüklere,yaşlılara,engellilere,fakir ve düşkün olanlara,anneye,babaya,hayvanlara,yabancı veya aynı milletten olanlara, kısaca tüm varlıklara saygı ve sevgi esastır. Bunun gibi, toplum için her zaman faydalı ve pozitif durumları sağlayıcı etik kurallar geçerlidir. Adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk konuları da din etiği için çok önemlidir.

İş Etiği; Ahlak kurallarının, iş hayatı, çeşitli kuruluşlar ve işletmelerdeki uygulanışını kapsamaktadır. Ekonomik faaliyetlerde; adaletli davranışlar, dürüstlük, saygı ve güven çok önemli unsurlardır. İş etiği; Dürüstlük, hukuka saygı, çalışma ortamı ve çalışanlar ile ilgili etik normlar, bilgi elde etme kullanma ve saklama, siyasal partilerle ilişkiler ve çevre gibi önemli ilkeleri de kapsamaktadır. Kısaca, iş etiği çalışma hayatındaki davranışlara ilişkin kuralları kapsar diyebiliriz.

Tıp Etiği; Yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerkliğe saygı gibi etik ilkeleri içerir.

Hukuk Etiği; Adil olma ve hakça davranma, tarafsız olma, eşit olma, nesnel davranma, hilesiz olma, kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma gibi önemli konuları içermektedir.

Kamu Yönetimi Etiği; Tarafsızlık, dürüstlük,adalet, şeffaflık, kamu yararını gözetme, hediye ve rüşvet almama ve hesap verilebilirlik ana konularını kapsamaktadır.

Öğretmenlik Etiği; Öğrenciler arasında ayrım yapmama, öğrencilerin sağlık ve güvenliği için elinden ne geliyorsa yapma, başkalarına ait gizli olan bilgileri açıklamama, özel çıkarlarını düşünmeme, mesleki çevresinde bulunanlar hakkında kötü sözler söylememe gibi etik ilkeleri içermektedir.

Olumlu ve Olumsuz Etik Davranış Türleri; Olumlu etik davranış türleri; Doğruyu söylemek, açık olmak, tutarlı olmak, kişisel bütünlük göstermek ve adil olmaktır. Olumsuz etik davranış türleri; Hile yapmak, yalan söylemek, sorumsuz davranmak, rüşvet almak ve ayrımcılık yapmaktır.
Son Güncelleme : 15.10.2020 12:35:06
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. melek kulak - 15.10.2020 12:35:06
Etik Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Etik Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Etik Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan ortaya çıkmıştır. Devletler, uluslararası ilişkilerdeki çıkarlarını hukuk gücüne başvurmadan elde etm...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021